Σχεδόν κάθε δότρια περιοχή μπορεί με ασφάλεια να δώσει 6 με 7 χιλιάδες τριχοθυλάκια. Το κάθε τριχοθυλάκιο μπορεί να παράγει από μία μέχρι 4 τρίχες. Ο μέσος όρος είναι 2,2 με 2,5 τρίχες ανά τριχοθυλάκιο. Όμως οι τρίχες διαφέρουν στον κάθε άνθρωπο. Άλλοι έχουν ίσια μαλλιά, άλλοι κατσαρά. Άλλοι έχουνε χοντρές τρίχες, άλλοι έχουνε λεπτές τρίχες. Και όλες αυτές οι παράμετροι, ακόμη το χρώμα των μαλλιών, και η λάμψη τους μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή και αρνητικά το αποτέλεσμα της μεταμόσχευσης. Τις λεπτομέρειες αυτές και το σύνολο του αποτελέσματος που θα έχετε από μία μεταμόσχευση μαλλιών μπορεί να σας την πει μόνο ένας εξειδικευμένος χειρουργός και μόνο άμα σας εξετάσει ο ίδιος από κοντά.