Όσον αφορά τη μονιμότητα του αποτελέσματος, η μεταμόσχευση μαλλιών έχει 100% επιτυχία. Τα μαλλιά τα οποία θα μεταμοσχεύσουμε, θα είναι για πάντα. Όσον αφορά τη φυσικότητα του αποτελέσματος, αυτό εξαρτάται από τον χειρουργό και την ομάδα του. Αν όλα τα βήματα της μεταμόσχευσης μαλλιών εκτελεστούν σωστά, είναι σίγουρο πως η μεταμόσχευση θα είναι επιτυχημένη. Στην Anastasakis Hair Clinic αντιμετωπίζουμε κάθε ασθενή ξεχωριστά με αφοσίωση, ενδιαφέρον και επαγγελματισμό, προκειμένου το αποτέλεσμά του να είναι απόλυτα ικανοποιητικό για τον ίδιο.

Βασικές ερωτήσεις