Τα τελευταία χρόνια, δύο πράγματα έχουν αλλάξει στη μεταμόσχευση μαλλιών. Έχουν ανέβει πάρα πολύ οι απαιτήσεις των ασθενών, πλέον οι ασθενείς απαιτούν απόλυτα φυσικά, πυκνά αποτελέσματα και αυτό έχει ως επακόλουθο το να έχουν βελτιωθεί οι τεχνικές, τα μηχανήματα και τελικά και τα αποτελέσματα της μεταμόσχευσης μαλλιών. Ο γιατρός, ο οποίος ενδιαφέρεται να δώσει το καλύτερο αποτέλεσμα στους ασθενείς του, οφείλει να ενημερώνεται, να εκπαιδεύεται και τελικά να προσφέρει ακριβώς αυτό το οποίο ζητάνε οι ασθενείς του. Μία τέλεια, πυκνή μεταμόσχευση μαλλιών.

Βασικές ερωτήσεις