Όχι. Η διεθνής πρακτική και οι διεθνείς οδηγίες λένε πλέον ότι θα πρέπει να συνδυάζουμε τις φαρμακευτικές αγωγές με τη μεταμόσχευση μαλλιών ώστε να έχουμε ένα συνεχώς πυκνό αποτέλεσμα. Αν πιστεύετε ότι με τη μεταμόσχευση μαλλιών θα γλυτώσετε από τη φαρμακευτική αγωγή, αυτό δεν ισχύει ακριβώς. Εγώ, ως χειρουργός μεταμόσχευσης μαλλιών, ακόμη και σε ασθενείς μου που έρχονται να χειρουργηθούν, τους προτείνω να ξεκινήσουν και φαρμακευτική αγωγή, διότι με αυτό τον τρόπο μπορούμε να εγγυηθούμε ένα ακόμη πιο φυσικό και ακόμη πιο πυκνό αποτέλεσμα με λιγότερα μοσχεύματα. Με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλίσετε και μοσχεύματα για το μέλλον, άμα μας χρειαστούν, και θα σας κοστίσει και λιγότερο.