Όσον αφορά την τριχόπτωση σε σχέση με τη μεταμόσχευση μαλλιών, αφενός μεν δεν την επηρεάζει – ούτε τη σταματάει ούτε την επιταχύνει – και θα πρέπει να ξέρει κανείς ότι, αντίθετα με την κοινή πεποίθηση που υπάρχει, η τριχόπτωση δεν σταματά από κάποια ηλικία και μετά, αλλά συνεχίζεται για όλη τη διάρκεια ζωής του ατόμου. Δε συνεχίζεται με τον ίδιο ρυθμό, υπάρχουν περίοδοι στις οποίες πηγαίνει πιο γρήγορα, άλλες στις οποίες σταματάει ή πηγαίνει πιο αργά, όμως η μεταμόσχευση μαλλιών δεν πρόκειται να την επηρεάσει. Αυτό όμως που σίγουρα θα επηρεάσει μία επιτυχημένη φυσική και πυκνή μεταμόσχευση μαλλιών, θα είναι η εικόνα σας και η ψυχολογία σας.

Βασικές ερωτήσεις