Η επιλογή του χειρουργού ή της κλινικής μεταμόσχευσης μαλλιών, δεν είναι απλή. Το σημαντικότερο είναι να την κάνετε με καθαρό μυαλό. Δε θα πρέπει να ξεκινήσετε την έρευνα αγοράς σας υπό καθεστώς πανικού, άγχους ή στεναχώριας. Η έρευνα αγοράς θα πρέπει να διαρκέσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα και τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να έχετε θα είναι τρία: η εμπειρία του γιατρού, οι τεχνικές του γνώσεις και η εξειδίκευση. Δεν θα πρέπει να ασχοληθείτε με το πόσο διάσημος είναι ένας γιατρός ή πόσες φορές έχει βγει στην τηλεόραση, ούτε εάν έχει χειρουργήσει διάσημους ή celebrities. Αυτό που σας ενδιαφέρει είναι να μπορείτε να βασιστείτε στις γνώσεις του, στην εμπειρία του και στην εμπιστοσύνη που σας εμπνέει για τη δική σας περίπτωση.

Βασικές ερωτήσεις