Η διάρκεια της επέμβασης μεταμόσχευσης μαλλιών εξαρτάται από την τεχνική που θα χρησιμοποιήσουμε και από τον αριθμό των μοσχευμάτων. Στην τεχνική strip, ακόμα και για μεγάλες επεμβάσεις της τάξεως των δύο ή τριών χιλιάδων τριχοθυλακίων, μπορούμε να κρατήσουμε τη διάρκεια της επέμβασης σε τέτοιο χρόνο, ώστε ο ασθενής να μπορέσει να την εντάξει στην καθημερινότητά του και να μην κουραστεί. Στη τεχνική FUE, θα χρειαστούμε αρκετά περισσότερο χρόνο, για μικρό αριθμό μοσχευμάτων, διότι είναι μία πολύ πιο απαιτητική τεχνική και για τον χειρουργό αλλά και για τον ασθενή. Σε κάθε περίπτωση, στην Anastasakis Hair Clinic φροντίζουμε με τη σωστή διαχείριση των μοσχευμάτων, με μία άρτια ομαδική εργασία και με έναν πολύ καλό ρυθμό στην εργασία, να κρατάμε τη διάρκεια της επέμβασης στο ελάχιστο χρόνο που γίνεται.

Βασικές ερωτήσεις