Ανεξάρτητα από ποια τεχνική θα χρησιμοποιήσουμε για να πάρουμε τα μοσχεύματα, στη λήπτρια περιοχή δε φαίνεται τίποτα. Θα υπάρχει για μερικές μέρες ένα ήπιο κοκκίνισμα αλλά δε θα υπάρχει πρήξιμο ούτε κάτι το οποίο θα φαίνεται περίεργα. Στη δότρια περιοχή, θα εξαρτηθεί από την τεχνική. Στην τεχνική strip δε φαίνεται απολύτως τίποτα. Με την τεχνική FUE επειδή θα πρέπει να ξυρίσουμε τη δότρια περιοχή, αυτό θα είναι εμφανές. Σε αυτές τις περιπτώσεις πολλοί επιλέγουν να φορούν κάποιο καπέλο ή να πουν απλά ότι κουρεύτηκαν πολύ κοντά.