Τα αποτελέσματα της μεταμόσχευσης μαλλιών είναι για μια ζωή και τα τριχοθυλάκια που μεταμοσχεύουμε, θα παράγουν μαλλιά για πάντα. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα το οποίο μας το παρέχει η φύση. Μπορεί όμως να μετατραπεί σε μειονέκτημα αν δεν είναι σωστή η σχεδίαση και αν δεν γίνουν όλα τα βήματα της μεταμόσχευσης σωστά. Στην Anastasakis Hair Clinic σχεδιάζουμε τη μεταμόσχευση μαλλιών έτσι ώστε να είναι διαχρονικά ταιριαστή, στα μοναδικά χαρακτηριστικά του προσώπου σας και στη δική σας φυσιογνωμία.

Βασικές ερωτήσεις