Τι είναι η πύκνωση; Ενδείκνυται στη μεταμόσχευση μαλλιών; Μπορούν ΟΛΟΙ να κάνουν πύκνωση στα αραιά μαλλιά τους; Πώς καταλαβαίνει ο ιατρός αν ένας ασθενής χρειάζεται μεταμόσχευση μαλλιών ή αν με μια απλή αγωγή μπορεί να πυκνώσει τα αραιά μαλλιά του; Δείτε τις απαντήσεις στο βίντεο.

Αλήθειες & ψέματα γύρω από τη μεταμόσχευση μαλλιών