Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει καλύτερη τεχνική μεταμόσχευσης μαλλιών. Αυτό που υπάρχει είναι η τεχνική που ταιριάζει στον κάθε ενδιαφερόμενο, για τα δικά του χαρακτηριστικά και για τις δικές του ανάγκες. Υπάρχουν περιστατικά στα οποία απαιτείται να χρησιμοποιηθεί η τεχνική strip και υπάρχουν περιστατικά στα οποία θα προτιμήσουμε την τεχνική FUE.