Δεν υπάρχει ούτε μέγιστη, ούτε ελάχιστη ηλικία, όπως επίσης δεν υπάρχει και καλύτερη ηλικία για μεταμόσχευση μαλλιών. Η καλύτερη στιγμή για να κάνει μεταμόσχευση μαλλιών κάποιος, είναι όταν θα έχει αποφασίσει ότι θέλει να κάνει κάτι για την εικόνα των μαλλιών του και όταν βρει τον χειρουργό τον οποίο μπορεί να εμπιστευτεί και για τις γνώσεις του, αλλά και για την αισθητική του αντίληψη. Ως χειρουργός μεταμόσχευσης μαλλιών, αποφεύγω να προτείνω μεταμόσχευση μαλλιών σε ασθενείς οι οποίοι είναι πολύ μικροί σε ηλικία, διότι σχεδόν πάντοτε μπορούμε σε αυτές τις ηλικίες να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της τριχόπτωσης και της αραίωσης με άλλες τεχνικές και όχι με μεταμόσχευση μαλλιών. Κρατάμε πάντα τη μεταμόσχευση μαλλιών ως το τελευταίο όπλο με το οποίο θα αντιμετωπίσουμε την τριχόπτωση και την αραίωση.

Βασικές ερωτήσεις