Οι απαρχαιωμένες και ξεπερασμένες τεχνικές μεταμόσχευσης μαλλιών, που εφαρμόζονται ακόμη και σήμερα από πολλούς στην Ελλάδα, δυστυχώς αφήνουν αντιαισθητικά και άσχημα αποτελέσματα. Στην Anastasakis Hair Clinic εφαρμόζουμε τις πιο σύγχρονες τεχνικές μεταμόσχευσης μαλλιών και με αυτές μπορούμε να διορθώσουμε οποιοδήποτε σχεδόν πρόβλημα υπάρχει από κάποια παλαιά μεταμόσχευση μαλλιών.

Βασικές ερωτήσεις