Οι δύο τεχνικές μεταμόσχευσης μαλλιών, η μεταμόσχευσης μαλλιών FUT και η τεχνική   μεταμόσχευσης μαλλιών FUE, μπορούν να συνδυαστούν σε ένα περιστατικό, στην ίδια συνεδρία. Αυτό συμβαίνει σε περιπτώσεις όπου θέλουμε ακόμη περισσότερα μοσχεύματα, από όσα μπορεί να μας παρέχει η μία ή η άλλη τεχνική ξεχωριστά. Σε ειδικές λοιπόν περιπτώσεις, μπορούμε να συνδυάσουμε τις δύο τεχνικές, για να πάρουμε το μέγιστο αριθμό μοσχευμάτων σε μία και μόνη συνεδρία.