Ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα της Anastasakis Hair Clinic μετά από μεταμόσχευση μαλλιών με 2200 FUs σε γυναίκα. Δείτε πώς ήταν η ασθενής πριν τη μεταμόσχευση μαλλιών της εδώ: https://www.anastasakishairclinic.gr/portfolio/apotelesma-metamosxefsis-mallion-anastasakis-hair-clinic-335

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της Anastasakis Hair Clinic