Η μεταμόσχευση μαλλιών είναι μια αισθητική επέμβαση. Αυτό δεν σημαίνει όμως πως είναι μια “γρήγορη” επέμβαση. Όπως όλες τις επεμβάσεις, χρειάζεται και αυτή το χρόνο της. Παράγοντες πουκαθορίζουν τη διάρκεια μιας μεταμόσχευσης μαλλιών είναι ο αριθμός των τριχοθυλακίων, η τεχνική που θα ακολουθηθεί, το προσωπικό που θα απασχοληθεί στην επέμβαση αυτή, ο οργανισμός του ασθενούς και πολλοί ακόμα λόγοι. Δείτε στο βίντεο την ανάλυση τους Dr. Κωνσταντίνου Αναστασάκη στην παραπάνω ερώτηση.

Αλήθειες & ψέματα γύρω από τη μεταμόσχευση μαλλιών