Μεταμόσχευση μαλλιών μπορείτε να κάνετε κάθε εποχή του χρόνου χωρίς κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει καλύτερη ή χειρότερη εποχή, το μόνο το οποίο χρειάζεται είναι να τηρήσετε τις οδηγίες στο έντυπο το οποίο θα σας δώσω.