Στην τεχνική FUE αφαιρούνται τα τριχοθυλάκια από τη δότρια ζώνη ένα προς ένα. Όμως σε κάθε σημείο απ’ όπου θα αφαιρέσουμε τριχοθυλάκιο θα παραμείνει μία μικροσκοπική ουλή. Οπότε και στην τεχνική FUE, παραμένει ουλή, απλά είναι μικρή και δεν είναι εύκολα εμφανής με το γυμνό μάτι. Στην πραγματικότητα, η τεχνική FUE, δεν είναι μία τεχνική χωρίς ουλή αλλά είναι μία τεχνική διασποράς της ουλής και μάλιστα η ποσότητα της ουλής που παραμένει στη δότρια περιοχή είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι με την τεχνική strip. Παρόλα αυτά, πολλοί ασθενείς την προτιμούν ως τεχνική και σε πολλές περιπτώσεις και εγώ ως χειρουργός την προτείνω γιατί ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες του ασθενούς.