Μπορεί να επιτευχθεί στο 100% η επιβίωση των μοσχευμάτων στη μεταμόσχευση μαλλιών; Αν ναι, με ποιους τρόπους; Τι εργαλεία και τι διαλύματα χρησιμοποιούνται για τη σωστή συντήρηση των μοσχευμάτων μέχρι να τοποθετηθούν στη λήπτρια περιοχή; Πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία για αυτή τη δουλειά;
Ο Dr. Κωνσταντίνος Αναστασάκης παρυσιάζει όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί η μέγιστη επιβίωση των μοσχευμάτων κατά τη μεταμόσχευση μαλλιών. Δείτε το βίντεο.

Αλήθειες & ψέματα γύρω από τη μεταμόσχευση μαλλιών