Οι δύο τεχνικές μεταμόσχευσης μαλλιών, που εφαρμόζονται πλέον είναι η τεχνική strip και η τεχνική FUE. Η μόνη τους διαφορά είναι στον τρόπο με τον οποίο παίρνουμε τα μοσχεύματα. Στην τεχνική strip παίρνουμε τα μοσχεύματα ενιαία από τη δότρια περιοχή, ενώ στην τεχνική FUE τα παίρνουμε ένα προς ένα. Κάθε άλλο βήμα της επέμβασης είναι απόλυτα ίδιο και τα αποτελέσματα είναι παρόμοια και συγκρίσιμα μεταξύ των δύο τεχνικών.