Εντυπωσιακό αποτέλεσμα της Anastasakis Hair Clinic με 3700 FUs 10 μήνες μετά τη μεταμόσχευση μαλλιών του. Δείτε πώς ήταν ο ασθενής πριν τη μεταμόσχευση μαλλιών του εδώ.
Δείτε πώς ήταν ΜΟΛΙΣ 6 μήνες μετά τη μεταμόσχευση μαλλιών του εδώ.

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της Anastasakis Hair Clinic