Ο Ανδρέας, 12 μήνες μετά τη μεταμόσχευση μαλλιών του, επιστρέφει στην Anastasakis Hair Clinic για τον προκαθορισμένο επανέλεγχο. Στην μεταμόσχευση του Ανδρέα ο γιατρός είχε χρησιμοποιήσει την τεχνική FUE για να γεμίσει την κορυφή και λίγα για το hairline για να τονιστεί καλύτερα. Μετά τη μεταμόσχευση των μαλλιών του έχει ανέβει η αυτοπεποίθηση του και κανείς δεν το καταλαβαίνει.

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της Anastasakis Hair Clinic