Όχι. Η μόνη διαφορά μεταξύ των δύο τεχνικών μεταμόσχευσης μαλλιών, είναι ο τρόπος με τον οποίο παίρνουμε τα μοσχεύματα. Το πως τα τοποθετούμε και το τελικό αποτέλεσμα, είναι ακριβώς τα ίδια. Μια μικρή διαφορά η οποία μπορούμε όμως να εντοπίσουμε, είναι ότι στην τεχνική strip θα μπορέσουμε μέσα σε μία συνεδρία να μεταμοσχεύσουμε πολύ περισσότερα τριχοθυλάκια, από ότι με την τεχνική FUE. Με την τεχνική FUE για να μεταμοσχεύσουμε τον ίδιο αριθμό τριχοθυλακίων, μπορεί να χρειαστούμε δύο ή τρεις συνεδρίες.