Δράση της κλινικής πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη μεταμόσχευση μαλλιών