Στρατηγική μεταμόσχευσης μαλλιών: Περιοχή Vertex

Στρατηγική Μεταμόσχευσης Μαλλιών στο Vertex

Όπως είδαμε και σε προηγούμενο άρθρο μας, σχετικά με τη μεταμόσχευση μαλλιών στο vertex, η απόφαση αν θα μεταμοσχευτεί η περιοχή είναι κρίσιμο ζήτημα, διότι, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χειρουργικές ζώνες του τριχωτού, καταλαμβάνει συχνά τη μεγαλύτερη επιφάνεια. Για το λόγο αυτό, η στρατηγική μεταμόσχευσης μαλλιών στην περιοχή οφείλει να είναι λεπτομερώς και αναλυτικά σχεδιασμένη.

Ειδικότερα σε εκτεταμένη τριχόπτωση, η επιφάνεια του vertex είναι ισοδύναμη του αθροίσματος του εμβαδού hairline + midscalp. Οι ασθενείς, όμως, συχνά «υποβιβάζουν» το εμβαδόν της περιοχής αυτής, αφού δεν είναι ορατό στον καθρέπτη σε άμεση όραση και είναι συχνά δύσκολο ή και αδύνατο για το χειρουργό να τους δώσει να αντιληφθούν το μέγεθος της άδειας επιφάνειας. Τυπική είναι η έκπληξη κάθε ασθενούς όταν ο χειρουργός φωτογραφίζει το vertex του και του το δείχνει, έκπληξη που σχεδόν πάντοτε συνοδεύεται από την έκφραση: «Δεν ήξερα ότι ήταν τόσο μεγάλο!» Για λόγους «οικονομίας μοσχευμάτων», στόχος που έχει κάθε στρατηγική μεταμόσχευσης μαλλιών στο vertex είναι να επιτευχθεί η ελάχιστη πυκνότητα που ικανοποιεί τον ασθενή. Χρειάζεται εκτενής εξήγηση, υπομονή και άριστη σχέση ιατρού-ασθενούς προκειμένου ο ασθενής να αντιληφθεί τους περιορισμούς και τους «κινδύνους» που ελοχεύουν σε τέτοιες επεμβάσεις. Επίσης, πρέπει να γνωρίζει πως είναι σαφώς πιο συνετό να μεταμοσχευτούν τα πρόσθια 2/3 του τριχωτού αντί για τα οπίσθια 2/3, αφού μια καλή κάλυψη στο midscalp παρέχει σημαντική κάλυψη και στο vertex καθότι τα μαλλιά χτενίζονται προς τα πίσω, ενώ η κάλυψη στο vertex δεν μπορεί να βοηθήσει αισθητικά κανένα άλλο σημείο του τριχωτού, αφού τα μαλλιά στο vertex δε χτενίζονται προς τα εμπρός, χωρίς τουλάχιστον να δείχνει κάποιος αφύσικα χτενισμένος. Οι ασθενείς που καταφεύγουν σε μεταμόσχευση μαλλιών και απαιτούν κάλυψη του vertex θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και να αποδέχονται ορισμένα στοιχεία, προκειμένου να θεωρηθούν κατάλληλοι υποψήφιοι και προκειμένου ο χειρουργός να αποφασίσει να επέμβει.

Στρατηγική μεταμόσχευσης μαλλιών στο vertex: Βασικά στοιχεία

 • Ο ασθενής είναι εξαιρετικά πιθανό να χρειαστεί στο μέλλον μοσχεύματα για κάλυψη της πρόσθιας περιοχής, του midscalp και άλλων περιοχών εξελισσόμενης τριχόπτωσης.
 • Ο αριθμός διαθέσιμων FUs στη δότρια περιοχή πρέπει να είναι ικανός προκειμένου να μεταμοσχευτούν όλες οι παραπάνω περιοχές.
 • Το vertex είναι βέβαιο πως θα επεκταθεί και θα χρειαστεί επιπλέον μοσχεύματα.
 • Ο ασθενής πράγματι αντιλαμβάνεται τις προκλήσεις της μεταμόσχευσης μαλλιών στο vertex και να επιμένει σε αυτή.

Στρατηγική μεταμόσχευσης μαλλιών στο vertex: Ποιοι ασθενείς ορίζονται ως κατάλληλοι.

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, μεταμόσχευση μαλλιών στο vertex είναι ασφαλές να εφαρμόζεται μόνον σε ασθενείς:

 • σταδίων IIIv-IV και V, μέσης ή μεγάλης ηλικίας (>40 ετών)
 • με «σταθεροποιημένη» τριχόπτωση
 • με καλή κινητικότητα-χαλαρότητα τριχωτού
 • που αντιλαμβάνονται την ανάγκη «οικονομίας μοσχευμάτων» για τις υπόλοιπες περιοχές
 • με «ευνοϊκό» κληρονομικό ιστορικό, δηλαδή χωρίς γονέα σε στάδιο VI-VII
 • που είναι δεκτικοί και πειθαρχημένοι στη λήψη φαρμακευτικής αγωγής. Για τους περισσότερους experts, η ηλικία των 30 ετών αποτελεί το κατώτατο ηλικιακό όριο για την επέμβαση στο vertex, χωρίς φυσικά αυτό να καθιστά αυτομάτως υποψήφιους όσοι είναι 31 ετών ή να «απορρίπτει» όσους είναι 29 ετών. Είναι απαραίτητο στους νεαρότερους ασθενείς να προτείνεται φαρμακευτική αγωγή ενάντια στην τριχόπτωση, καθώς και τα δύο εγκεκριμένα από το FDA φάρμακα για την τριχόπτωση, Minoxidil και Finasteride έχουν δείξει ανώτερη αποτελεσματικότητα στο vertex από ότι στην εμπρόσθια περιοχή και συνεισφέρουν σημαντικά στην εικόνα της μεταμόσχευσης μαλλιών.

Είναι συνετό να πείσει κανείς τον νεαρό ασθενή με τριχόπτωση στο vertex να λάβει πρώτα φαρμακευτική αγωγή για 12 μήνες και μετά να επανεκτιμηθεί η ανάγκη για επέμβαση στην περιοχή και ποια θα είναι η έκταση αυτής. Μια επιπλέον εξαιρετικά χρήσιμη στρατηγική είναι η πρόταση για χρήση KMax Milano Hair Fibers στους ασθενείς που επιθυμούν μεταμόσχευση μαλλιών στο vertex. Η χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος στο vertex προσδίδει 100% φυσική εικόνα κάλυψης που σε συνδυασμό με μια επιτυχημένη αγωγή για την τριχόπτωση ή και μόνο του αν παραμένει έστω και μικρή πυκνότητα στην περιοχή, θα επιτρέψει στον ασθενή να αποφύγει την μεταμόσχευση μαλλιών στο vertex για χρόνια ή και οριστικά.

Τεχνικές λεπτομέρειες

Η καμπύλη εκμάθησης της μεταμόσχευσης μαλλιών στο vertex είναι οξεία και απλά απαιτεί να ξεκινήσει κανείς με μικρά περιστατικά (300-500FUs) και να τηρεί συγκεκριμένους χειρουργικούς κανόνες. Καθώς τις περισσότερες φορές ο ασθενής δεν έχει αρκετά FUs στη δότρια περιοχή προκειμένου να καλύψει πλήρως και πυκνά το vertex, υπάρχουν 3 στρατηγικές που μπορεί ο χειρουργός να ακολουθήσει:

 • Επέμβαση στο υψηλότερο σημείο του vertex και μετά χτένισμα των μαλλιών με φορά προς τα πίσω, καλύπτοντας και τις πιο οπίσθιες περιοχές.
 • Επέμβαση περιφερικά στο vertex, μειώνοντας έτσι την έκταση και διατηρώντας τη φυσικότητα του vertex, καταλήγοντας με ένα σημαντικά μικρότερο σε εμβαδόν άδειο vertex.
 • Επέμβαση σε ολόκληρο το vertex αλλά με χαμηλή πυκνότητα. και σπανιότερα με υψηλότερη πυκνότητα.

Προκειμένου ο χειρουργός να μεταμοσχεύσει το vertex θα πρέπει:

 1. Να αντιγράψει το φυσιολογικό στροβιλισμό, που μερικές φορές είναι διπλός.
 2. Να τοποθετήσει τα μοσχεύματα στις σωστές εκείνες γωνίες που θα δίνουν φυσικό αποτέλεσμα. Η γωνία έκφυσης δεν είναι ποτέ 90ο, είναι 20-45ο και η φορά πρέπει να ακολουθεί την φορά των εναπομείναντων τριχών.
 3. Το κέντρο του στροβιλισμού είναι προτιμότερο να ακολουθεί το αρχικό που είχε ο ασθενής, εκτός αν δεν έχουν παραμείνει καθόλου τριχοθυλάκια στην περιοχή, οπότε επιλέγεται το κέντρο του στροβιλισμού σε ύψος 12cm από το superior nuchal line και συνήθως ελαφρώς δεξιά και προς το midscalp, προκειμένου τα μαλλιά, όπως μεγαλώνουν να παρέχουν κάλυψη και προς τις πιο οπίσθιες περιοχές.
 4. Χρησιμοποιούνται πυκνότητες 30-40FUs/cm2 και πολύτριχα μοσχεύματα, εκτός από το κέντρο του στροβιλισμού για το οποίο προτιμώνται μονότριχα FUs.

Αυτές οι βασικές τεχνικές μπορούν σε επιλεγμένα περιστατικά να βελτιώσουν τα αποτελέσματα της μεταμόσχευσης μαλλιών.

Σύνοψη

Η στρατηγική μεταμόσχευσης μαλλιών στο vertex έχει πολλές ιδιαιτερότητες και ελάχιστα είναι τα περιστατικά εκείνα που θα κριθούν ως κατάλληλα για επέμβαση σε αυτή την περιοχή.

Μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες που μπορούν να εξασφαλίσουν μακροχρόνια φυσικότητα δικαιολογείται να προχωράει κανείς σε επέμβαση στο vertex και γενικά ο χειρουργός μεταμόσχευσης μαλλιών θα πρέπει να προχωράει σε μεταμόσχευση μαλλιών στο vertex μόνον αν έχει εξαντλήσει κάθε άλλη μέθοδο κάλυψης της περιοχής. Ο χειρουργός θα πρέπει να εξηγεί στον ασθενή τη χαμηλή αισθητική σημασία του vertex, τους στρατηγικούς «κινδύνους» εξάντλησης των μοσχευμάτων και να προσφέρει με κατανόηση και συγκατάβαση εναλλακτικές λύσεις.

Είναι απαραίτητη η λήψη φαρμακευτικής αγωγής (MTS ή Finasteride) για τουλάχιστον 12 μήνες και η επανεκτίμηση πριν την απόφαση για μεταμόσχευση μαλλιών στο vertex, όπως και η χρήση KMax Milano Hair Fibers, που, στα περισσότερα περιστατικά με αραίωση στο vertex, θα δώσει τόσο ικανοποιητική εικόνα που δεν θα χρειαστεί άλλη παρέμβαση με μεταμόσχευση μαλλιών FUE ή άλλης τεχνικής. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το κόστος μεταμόσχευσης μαλλιών επικοινωνήστε μαζί μας.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
promo banner