Αποτέλεσμα με 4008 FUs

Περιστατικό με 2500 FUs

Περιστατικό με 3500 FUs

Περιστατικό με 2600 FUs

Περιστατικό με 3964 FUs

Περιστατικό με 1892 FUs

Περιστατικό με 1860 FUs

Περιστατικό με 2211 FUs

Αποτέλεσμα με 1860 FUs

Αποτέλεσμα με 1477 FUs

Αποτέλεσμα με 3082 FUs

Αποτέλεσμα ένα χρόνο μετά με 2100 FUs