Αποτέλεσμα με 2500 FUs

Πριν & Mέτα τη μεταμόσχευση με 2600 FUs

Αποτέλεσμα με 2500 FUs

Αποτέλεσμα με 2500 FUs

Αποτέλεσμα από μεταμόσχευση 2700 FUs

Αποτέλεσμα με 2500 FUs

Αποτέλεσμα με 2700 FUs

Αποτέλεσμα με 2500 FUs

Αποτέλεσμα με μεταμόσχευση 2300 FUs

Αποτέλεσμα με 2500 FUs

Αποτέλεσμα με 2500 FUs

Αποτέλεσμα μεταμόσχευσης μαλλιών με 2500 FUs