Περιστατικό με 2500 FUs

Περιστατικό με 2600 FUs

Περιστατικό με 2211 FUs

Αποτέλεσμα με 3082 FUs

Αποτέλεσμα ένα χρόνο μετά με 2100 FUs

Αποτέλεσμα με 2780 FUs

Αποτέλεσμα με 2500 FUs

Αποτέλεσμα με 2200 FUs

Αποτέλεσμα με 2200 FUs

Αποτέλεσμα με 2153 FUs

Αποτέλεσμα με 2300 FUs

Αποτέλεσμα με 2500 FUs