Αποτέλεσμα Μεταμόσχευσης Μαλλιών με 1800 FUs & Μεταμόσχευσης στα Γένια με 500 FUs

Αποτέλεσμα με 1700 FUs

Αποτέλεσμα Μεταμόσχευσης με 1800 FUs

Αποτέλεσμα με 1500 FUs

Αποτέλεσμα με 800 FUs

Αποτέλεσμα με 1500 FUs

Πριν/Μετά: Αποτέλεσμα με 1500 FUs

Αποτέλεσμα με 1860 FUs

Αποτέλεσμα με 1800 FUs

Αποτέλεσμα με 1500 FUs

Αποτέλεσμα με 1500 FUs

Αποτέλεσμα με 1700 FUs