Αποτέλεσμα με 1200 FUs

Περιστατικό με 1892 FUs

Περιστατικό με 1860 FUs

Αποτέλεσμα με 1860 FUs

Αποτέλεσμα με 1477 FUs

Αποτέλεσμα με 1820 FUs

Αποτέλεσμα με 1500 FUs

Αποτέλεσμα με 1500 FUs

Αποτέλεσμα με 1623 FUs

Αποτέλεσμα με 1300 FUs

Αποτέλεσμα με 1540 FUs

Αποτέλεσμα με 1200 FUs