περιστατικο με 3500 fus - πριν τη μεταμόσχευση μαλλιών - fullface περιστατικο με 3500 fus - αποτελεσμα ετους - fullface
περιστατικο με 3500 fus - πριν τη μεταμόσχευση μαλλιών - hairline περιστατικο με 3500 fus - αποτελεσμα ετους - hairline
περιστατικο με 3500 fus - πριν τη μεταμόσχευση μαλλιών - αριστερος κροταφος περιστατικο με 3500 fus - αποτελεσμα ετους - αριστερος κροταφος
περιστατικο με 3500 fus - πριν τη μεταμόσχευση μαλλιών - αριστερο προφιλ περιστατικο με 3500 fus - αποτελεσμα ετους - αριστερο προφιλ
περιστατικο με 3500 fus - πριν τη μεταμόσχευση μαλλιών - δεξης κροταφος περιστατικο με 3500 fus - αποτελεσμα ετους - δεξης κροταφος
περιστατικο με 3500 fus - πριν τη μεταμόσχευση μαλλιών - δεξι προφιλ περιστατικο με 3500 fus - αποτελεσμα ετους - δεξι προφιλ
περιστατικο με 3500 fus - πριν τη μεταμόσχευση μαλλιών - δοτρια περιοχη περιστατικο με 3500 fus - αποτελεσμα ετους - δοτρια περιοχή

Αφήστε Ένα Σχόλιο