peristatiko prin ti metamosxefsi mallion me 2500 fus fullface

peristatiko meta ti metamosxefsi mallion me 2500 fus fullface

peristatiko prin ti metamosxefsi mallion me 2500 fus hairline

peristatiko meta ti metamosxefsi mallion me 2500 fus hairline

peristatiko prin ti metamosxefsi mallion me 2500 fus up

peristatiko meta ti metamosxefsi mallion me 2500 fus up

peristatiko prin ti metamosxefsi mallion me 2500 fus side1

peristatiko meta ti metamosxefsi mallion me 2500 fus side1

peristatiko prin ti metamosxefsi mallion me 2500 fus side2

peristatiko meta ti metamosxefsi mallion me 2500 fus side2

peristatiko prin ti metamosxefsi mallion me 2500 fus side3

peristatiko meta ti metamosxefsi mallion me 2500 fus side3

Ακολουθούν φωτογραφίες αποτελέσματος του ασθενούς με βρεγμένα μαλλιά.

peristatiko meta ti metamosxefsi mallion me 2500 fus fullface wet hair

peristatiko meta ti metamosxefsi mallion me 2500 fus hairline wet hair

peristatiko meta ti metamosxefsi mallion me 2500 fus up wet hair

peristatiko meta ti metamosxefsi mallion me 2500 fus side wet hair

Αφήστε Ένα Σχόλιο