Η πυκνότητα της λήπτριας περιοχής στην εμφύτευση μαλλιών

Η πυκνότητα της λήπτριας περιοχής στη μεταμόσχευση μαλλιών παίζει σημαντικό ρόλο στο τελικό αισθητικό αποτέλεσμα. Διαβάστε παρακάτω όλα όσα πρέπει να γνωρίζεται για την πυκνότητα της λήπτριας περιοχής.

Πυκνότητα Λήπτριας Περιοχής: Βασικές Έννοιες

  • Ο ασθενής επιθυμεί να αποκτήσει αισθητική πυκνότητα, δηλαδή να μη δείχνει αραιός, τα μαλλιά του να έχουν ικανοποιητικό «όγκο» και να προσφέρουν κάλυψη προκειμένου να μη φαίνεται το δέρμα του τριχωτού
  • Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των τριχών, διαφορετικές πυκνότητες μπορούν να αποδώσουν αισθητική πυκνότητα και ασφαλής πυκνότητα είναι αυτή που καταφέρνει τα παραπάνω, χωρίς να υπονομεύει την επιβίωση των μοσχευμάτων
  • Είναι προϋπόθεση όσα μοσχεύματα εμφυτεύουν να επιβιώσουν και επιτυγχάνεται μόνον αν όλες οι διαδικασίες είναι βελτιστοποιημένες και η ομαδικότητα και συνεργασία της χειρουργικής ομάδας είναι άριστη.

Όταν αναλύθηκαν τα χαρακτηριστικά της δότριας περιοχής, αναφέρθηκαν οι όροι follicular density και calculated density. Στη λήπτρια περιοχή ο όρος που μας ενδιαφέρει είναι ο όρος cosmetic density, δηλαδή αισθητική πυκνότητα. H cosmetic density είναι που θα δώσει την τελική εικόνα της κάλυψης (coverage). Από τη σκοπιά του ασθενούς, η κάλυψη της λήπτριας περιοχής είναι το σημαντικότερο στοιχείο της εμφύτευσης μαλλιών.

Αισθητική πυκνότητα (cosmetic density)

πυκνότητα λήπτριας περιοχής

Είναι σημαντικό να διευκρινίσει κανείς την έννοια της αισθητικής πυκνότητας (cosmetic density), που πρόκειται για το συνδυασμό:

  1. έλλειψης εικόνας αραίωσης
  2. ικανοποιητικής πυκνότητας
  3. φυσικής διάταξης των FUs
  4. ικανοποιητικού «όγκου μαλλιών»
  5. επιτυχούς blocking του φωτός ανάμεσα από τα μαλλιά.

Το ζήτημα της cosmetic density είναι «καυτό» και υπάρχουν αρκετές διαφωνίες μεταξύ των ειδικών για τον καλύτερο τρόπο να την επιτύχει κανείς. Το βέβαιο είναι πως δεν υπάρχει μια και μοναδική πυκνότητα ή έστω και εύρος πυκνότητας που δίνει σε όλους τους ασθενείς cosmetic density. Στις επόμενες ενότητες θα γίνει αναλυτική περιγραφή των χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν ικανοποιητική κάλυψη σε κάθε ανατομική περιοχή του τριχωτού.

Πυκνότητα και επιβίωση μοσχευμάτων

Καθότι ο κλάδος της μεταμόσχευσης μαλλιών είναι …ανταγωνιστικός, όσο εξελίσσονταν οι τεχνικές παρασκευής και εμφύτευσης των μοσχευμάτων, πολλοί χειρουργοί θέλησαν να ανταγωνιστούν ποιος θα επιτύχει να μεταμοσχεύσει περισσότερα FUs/cm2. Δεν άργησε όμως να φανεί πως υψηλή πυκνότητα και υψηλή επιβίωση δεν …πάνε μαζί. Από μελέτες των Leavitt et al. και Alhaddab et al. αποδείχθηκε πως πυκνότητες >30FUs/cm2 σε μία συνεδρία καταλήγουν σε μειωμένη επιβίωση των μοσχευμάτων. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν και από μελέτες των Perez , Martinick και Mayer που τόνισαν το γεγονός πως πυκνότητες >20-30FUs/cm2 (σε μία συνεδρία) οδηγούσαν σε μειωμένη ανάπτυξη των τριχοθυλακίων. Θεωρήθηκε λοιπόν πως η ασφαλής πυκνότητα που πρέπει να επιδιώξει ο χειρουργός σε μία συνεδρία ήταν 20-25FUs/cm2.

Η ασφαλής αυτή πυκνότητα σε μια συνεδρία όμως, θα έδινε ολοκληρωμένα αποτελέσματα, μόνο σε ένα ποσοστό ασθενών που είχαν ευνοϊκά χαρακτηριστικά τριχών, δηλαδή χοντρές, κατσαρές και ανοιχτόχρωμες τρίχες. Συνεπώς, αναζητήθηκαν μέθοδοι να αυξηθεί η πυκνότητα που μπορεί με ασφάλεια να επιτευχθεί σε μία συνεδρία.

Η βελτίωση τεχνικών παραμέτρων συγκομιδής, παρασκευής και κυρίως η δημιουργία μικρότερων υποδοχών επέτρεψε τη σταδιακή αύξηση της ασφαλούς πυκνότητας στη λήπτρια περιοχή. Πράγματι, με τη μέθοδο FUT, έχουν αναφερθεί ασφαλείς πυκνότητες έως και 61 FUs/cm2 σε μία και μόνο συνεδρία, ενώ μετέπειτα μελέτη των Nakatsui et al. σε επιφάνεια 1cm2 με tatoo, ανέφερε πως πυκνότητα 72FUs/cm2 είχε ανώτερη επιβίωση (98,6%) από την πυκνότητα 23FUs/cm2 (96,2%).

Φυσικά στη συγκεκριμένη μελέτη συμμετείχε ένας μόλις ασθενής και η πυκνότητα αυτή δοκιμάστηκε σε μια μόνο περιοχή εμβαδού 1cm2, ενώ η συνθήκες προετοιμασίας και εμφύτευσης ήταν ιδανικές. Πέραν όμως από τον αριθμό των FUs/cm2 που μπορεί κανείς να εμφυτεύσει σε μια περιοχή, σημαντικότερο είναι να συμπεριλάβει στην απόφασή του το πεπερασμένο μέγεθος της δότριας περιοχής και τις πιθανές μελλοντικές ανάγκες του ασθενούς. Είναι σίγουρα πιο συνετό να δίνει κανείς την ελάχιστη ικανοποιητική πυκνότητα κάλυψης σε κάθε περιοχή, αντί να «υπερκαλύπτει» περιοχές και να στερείται μοσχευμάτων σε μετέπειτα συνεδρίες.

Είναι λοιπόν σημαντικότερο να δίνεται η πυκνότητα που «πρέπει» και όχι η μέγιστη που μπορεί να δοθεί. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των τριχών, τις ανάγκες του ασθενούς, τη δότρια περιοχή και την πρόβλεψη για μελλοντική μεταμόσχευση μαλλιών, ο χειρουργός αποφασίζει για την πυκνότητα που θα δώσει σε κάθε περιοχή, σύμφωνα με τα guidelines που έχουν ήδη αναφερθεί.

Σύνοψη

Δεν υπάρχει μια και μοναδική πυκνότητα στόχος που θα προσφέρει κάλυψη και ικανοποίηση του ασθενούς. Σκοπός είναι ένας συνδυασμός αρχικά μέγιστης επιβίωσης των μοσχευμάτων και ικανοποιητικής κάλυψης, ειδικά στην 1η συνεδρία μεταμόσχευσης μαλλιών FUT και μεταμόσχευσης μαλλιών FUE. Ο χειρουργός πρέπει να μην «πέσει στην παγίδα» της υπερκάλυψης της λήπτριας περιοχής, τόσο διότι μπορεί να μειωθεί η τελική επιβίωση όσο και επειδή τα μοσχεύματα που τοποθέτησε επιπλέον από όσα χρειάζονταν, θα «λείψουν» από αλλού στο μέλλον!

abhrs-anastasakis-greece
fellow-members-ishrs-anastasakis
ishrs-member-anastasakis
elamat-anastasakis-president
medical-beauty-awards-anastasakis-platinum
medical-beauty-awards-gold-brand-anastasakis
medical-beauty-awards-gold-anastasakis
medical-beauty-awards-silver-anastasakis
influencer-awards-influencer-doctor-anastasakis
Screenshot 2022-01-07 at 10.05.17
ishrs india 2023