Μεταμόσχευση μαλλιών στις γυναίκες καταλληλότητα ασθενούς

Οι σύγχρονες τεχνικές μεταμόσχευσης μαλλιών επιτρέπουν σε μεγάλο ποσοστό γυναικών να επωφεληθούν από τις επεμβάσεις μεταμόσχευσης μαλλιών, ενώ παλαιότερα μοιραία θα αποκλείονταν ως υποψήφιες. Οι απαιτήσεις της γυναικείας μεταμόσχευσης μαλλιών είναι διαφορετικές και συνολικά υψηλότερες από την ανδρική μεταμόσχευση μαλλιών και οι τεχνικές και ανατομικές λεπτομέρειες της γυναικείας μεταμόσχευσης μαλλιών θα «δοκιμάσουν» τις δυνατότητές του ιατρού. Ο σωστός προγραμματισμός, η ειλικρινής και εκτενής ενημέρωση της ασθενούς, η τήρηση των ενδείξεων και η προσεκτική τεχνική μπορούν να δώσουν εξαιρετικά αποτελέσματα σε γυναίκες με αλωπεκία και να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής τους.

Αν η τριχόπτωση είναι μια έντονα φορτισμένη κατάσταση για τους άνδρες, για τις γυναίκες είναι τις περισσότερες φορές ψυχολογικά ολέθρια. Ενώ στους άνδρες η ανδρογενετική αλωπεκία θεωρείται μια ανεπιθύμητη, αλλά φυσιολογική και αναμενόμενη κατάσταση, στις γυναίκες, ακόμα και στις ηλικιωμένες γυναίκες, η FPHL (Female Pattern Hair Loss) προκαλεί έντονη δυσφορία, απειλεί ισχυρά την αυτο-εικόνα, τη θηλυκότητα, τη σεξουαλικότητα και τη θέση της στην κοινωνία και στην οικογένεια. Ενώ οι περισσότεροι άνδρες μπορούσαν να ωφεληθούν από τη μεταμόσχευση μαλλιών ακόμα και με τις… προϊστορικές τεχνικές μεταμόσχευσης μαλλιών (punch grafts, scalp reduction/lifts/flaps), οι γυναίκες δεν ήταν σχεδόν ποτέ κατάλληλες υποψήφιες.

Αφενός, η ανατομικά μικρότερη δότρια περιοχή του γυναικείου τριχωτού δεν μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της λήπτριας περιοχής σε μοσχεύματα τύπου punch grafts. Αφετέρου, στις γυναίκες με FPHL, η λήπτρια περιοχή εμφανίζει σχεδόν πάντοτε αρκετή τριχοφυΐα, έστω και αραιή. Συνεπώς, η δημιουργία υποδοχών με τα punches 4mm, αλλά και οι επεμβάσεις scalp reduction/lifts/flaps πάντοτε αφαιρούσαν πολύτιμα τριχοθυλάκια από τη λήπτρια περιοχή με αποτέλεσμα να μην φαίνεται κάποια αισθητική βελτίωση.

Με τις σύγχρονες τεχνικές μεταμόσχευσης μαλλιών, ωστόσο, αυτά τα μειονεκτήματα έχουν πλέον εξαλειφθεί και η μεταμόσχευση μαλλιών στις γυναίκες προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα. Ολοένα και περισσότερες γυναίκες επισκέπτονται χειρουργούς ΜΕΤ και ενημερώνονται για τις δυνατότητες που μπορούν να τους προσφέρουν οι νεώτερες τεχνικές. Ο σωστός προγραμματισμός, η ειλικρινής και εκτενής ενημέρωση της ασθενούς, η τήρηση των ενδείξεων και η προσεκτική τεχνική μπορούν να δώσουν εξαιρετικά αποτελέσματα στις γυναίκες και να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής τους.

Αιτίες τριχόπτωσης στις γυναίκες που δεν χρίζουν Μεταμόσχευσης μαλλιών

Μια σημαντική, όμως, διαφορά της FPHL και της ανδρικής ΑΑ είναι πως τα υπόλοιπα συχνά αίτια τριχόπτωσης στις γυναίκες ομοιάζουν κλινικά με τη FPHL και η διάγνωση της FPHL γίνεται αποκλειστικά βάσει του ιστορικού και της ενδελεχούς φυσικής εξέτασης. Πέραν της FPHL, τα υπόλοιπα αίτια τριχόπτωσης που δε χρίζουν ΜΕΤ και πρέπει να αποκλειστούν είναι τα παρακάτω:

  • Ενδοκρινικές διαταραχές, λήψη αντισυλληπτικών ή άλλων φαρμάκων, χαμηλή φερριτίνη κτλ.
  • Λοχεία, βαριές νόσοι, κτλ.
  • Διάχυτη γυροειδής αλωπεκία
  • Τριχοτιλλομανία
  • Αλωπεκία εξ έλξεως
  • Ουλωτική αλωπεκία
  • Εποχική τριχόπτωση.

Ο αποκλεισμός των παραπάνω αιτίων είναι σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία και πέραν από την ενδελεχή φυσική εξέταση, το οικογενειακό ιστορικό, τη video δερματοσκόπηση και τις εργαστηριακές εξετάσεις μπορεί ο ιατρός να βοηθηθεί σημαντικά από τη διενέργεια του γονιδιακού test HairDX® Genetic Test for Female Androgen Sensitivity που με ευαισθησία 80% και ειδικότητα 90% απαντάει στο ερώτημα της ανδρογονικής αιτιολογίας της τριχόπτωσης στις γυναίκες.

Καταλληλότητα για μεταμόσχευση μαλλιών στις γυναίκες

Στις γυναίκες που θα επιβεβαιωθεί η διάγνωση της FPHL πρέπει να ελεγχθεί η καταλληλότητα για μεταμόσχευση μαλλιών.

Τα βασικά κριτήρια επιλογής γυναικών ασθενών για μεταμόσχευση μαλλιών ταυτίζονται με τα αντίστοιχα ανδρικά και επιπλέον απαιτούνται κάποιες απαραίτητες προϋποθέσεις. Η επιλογή ασθενών είναι ίσως η σημαντικότερη παράμετρος για μεταμόσχευση μαλλιών στις γυναίκες και τα αναφερόμενα ποσοστά «καταλληλότητας» διίστανται και κυμαίνονται από 20-25% έως και 70%, σύμφωνα με κάποιους experts.

Τα στοιχεία που κατατάσσουν μια γυναίκα με FPHL ως ακατάλληλη για ΜΕΤ είναι ουσιαστικά οι αντενδείξεις προκειμένου να υποβληθεί σε μεταμόσχευση μαλλιών:

  • Γυναίκες με μη ρεαλιστικές προσδοκίες:

Στον άνδρα ασθενή με ανδρογενετική αλωπεκία, το αποτέλεσμα της μεταμόσχευσης μαλλιών είναι η εικόνα της κάλυψης με όσο το δυνατόν χαμηλότερη πυκνότητα. Αντίθετα, στη γυναίκα με FPHL, το ζητούμενο από τις ασθενείς είναι σχεδόν πάντοτε η αύξηση της πυκνότητας. Κάποιες ασθενείς επιθυμούν πυκνά μαλλιά σε όλη την περιοχή αραίωσης, που συχνά επεκτείνεται από το hairline, έως τον αυχένα! Ένα εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι στη μεταμόσχευση μαλλιών στις γυναίκες είναι ο σωστός προγραμματισμός και η αγαστή επικοινωνία ασθενούς – ιατρού. Πρέπει να ξεκαθαριστεί στην ασθενή πως μόνο μια ή δύο περιοχές μπορούν να «πυκνώσουν» και πως θα πρέπει να συμβιβαστεί με την ιδέα αυτή. Επίσης πρέπει να τονιστεί πως θα πρέπει να επιλέξει 1-2 χτενίσματα για το μέλλον και βάσει αυτής της επιλογής σχεδιάζεται η στρατηγική της εμφύτευσης. Αν η ασθενής δεν μπορεί να δεχθεί αυτούς τους περιορισμούς, πρέπει να απορρίπτεται ως υποψήφια για ΜΕΤ.

  • Γυναίκες με διάχυτη αλωπεκία και στη δότρια περιοχή:

Αντίθετα με τους άνδρες με ανδρογενετική αλωπεκία που διατηρούν πυκνή ινιακή τριχοφυΐα, αρκετές γυναίκες έχουν χαμηλή πυκνότητα σε ολόκληρο το τριχωτό. Συγκεκριμένα, έχει βρεθεί πως, ενώ στους άνδρες η ανδρογενετική αλωπεκία οδηγεί σε σμίκρυνση όλων των τριχοθυλακίων μέσα σε κάθε FU στις ανδρογονο-ευαίσθητες περιοχές, στις γυναίκες με FPHL κάποια από τα τριχοθυλάκια μέσα στο κάθε FU του τριχωτού σμικρύνονται ενώ άλλα παραμένουν φυσιολογικά.

Σμίκρυνση >25% των τριχοθυλακίων στη δότρια περιοχή κατατάσσουν την ασθενή ως ακατάλληλη για μεταμόσχευση. Όταν η ιστολογική αυτή εικόνα επεκτείνεται και στην ινιακή περιοχή, η γυναίκα αυτή δεν είναι υποψήφια για μεταμόσχευση. Οι γυναίκες αυτές πρέπει να κατευθυνθούν σε εναλλακτικές λύσεις, όπως φαρμακευτικές αγωγές, περούκες, κάλυψη της αραίωσης με KMax Milano Hair Fibers και ειδικό styling μαλλιών.

abhrs-anastasakis-greece
fellow-members-ishrs-anastasakis
ishrs-member-anastasakis
elamat-anastasakis-president
medical-beauty-awards-anastasakis-platinum
medical-beauty-awards-gold-brand-anastasakis
medical-beauty-awards-gold-anastasakis
medical-beauty-awards-silver-anastasakis
influencer-awards-influencer-doctor-anastasakis
Screenshot 2022-01-07 at 10.05.17
ishrs india 2023