Η αποκατάσταση του hairline αποτελεί τον κύριο σκοπό της 1ης συνεδρίας μεταμόσχευσης μαλλιών, ενώ όλες οι υπόλοιπες περιοχές του τριχωτού αντιμετωπίζονται ως μικρότερης αισθητικής σημασίας. Εφόσον το hairline πλαισιώνει το πρόσωπο και αποτελεί τη «βιτρίνα» της μεταμόσχευσης μαλλιών, εκεί χρησιμοποιούνται τα μονότριχα, λεπτά FUs, σε πυκνή διάταξη. Η μεταμόσχευση στο midscalp αποτελεί την αμέσως επόμενη ενότητα της κεφαλής, δηλαδή, την οριζόντια περιοχή του τριχωτού.

Μεταμόσχευση στο Midscalp από την Anastasakis Hair Clinic

Μεταμόσχευση στο midscalp: Βασικές αρχές

Πίσω από το hairline, και ανάλογα με την έκταση της τριχόπτωσης του ασθενούς, χρησιμοποιούνται όλα τα υπόλοιπα FUs, δηλαδή αυτά που έχουν 2, 3, 4 ή παραπάνω τριχοθυλάκια. Η τοποθέτηση αυτών των FUs πίσω από τα μονότριχα FUs του hairline προσδίδει την εικόνα ακόμα μεγαλύτερης πυκνότητας και φυσικότερης κάλυψης. Ο αριθμός των μοσχευμάτων που μπορεί να αποδώσει η δότρια περιοχή δεν αρκεί όμως ώστε να δοθεί ομοιόμορφη πυκνότητα σε ολόκληρη την αλωπεκική επιφάνεια. Ο χειρούργος και ο ασθενής πρέπει να επικεντρώνονται σε στόχους σημαντικούς και επιτεύξιμους και η διαχείριση ενός πεπερασμένου «πόρου», όπως είναι τα τριχοθυλάκια της δότριας περιοχής πρέπει να γίνεται με σύνεση και καλλιτεχνική μαεστρία. Για το λόγο αυτό, στην περιοχή του midscalp εφαρμόζονται τεχνικές σχεδιασμού και τοποθέτησης των Fus που δημιουργούν την ψευδαίσθηση της πυκνής κάλυψης

Διαφορές με το hairline

Η παραμένουσα τριχοφυΐα στο midscalp, ανεξάρτητα αν αποτελείται από τελικά ή από αραιά παραταγμένα ενδιάμεσα τριχοθυλάκια, πρέπει να διατηρείται όσον το δυνατόν ανέπαφη, καθότι σε συνδυασμό με τα μεταμοσχευθέντα τριχοθυλάκια θα προσδώσει πολλαπλάσια πυκνότητα και εικόνα κάλυψης. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό τα FUs να εμφυτεύονται ανάμεσα στα ήδη υπάρχοντα τριχοθυλάκια στη λήπτρια περιοχή και μάλιστα με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός τους, ακολουθώντας με ευλάβεια τη γωνία και τη διεύθυνση έκφυσης των τριχών.

Σε μελέτη των Yagyu et al. αποδείχθηκε πως στα περισσότερα άτομα χωρίς τριχόπτωση, η φορά έκφυσης των τριχών είναι κάθετη προς τη φορά των μαλλιών, η οποία ακολουθεί προσθιο-οπίσθια διεύθυνση με ελαφρύ στροβιλισμό clockwise ή σπανιότερα counter-clockwise, ως συνέχεια του στροβιλισμού της κορυφής. Ενίοτε, σε ασθενείς που έχουν διατηρήσει κάποια πρόσθια τριχοφυΐα, είναι προτιμότερο η 1η συνεδρία μεταμόσχευσης μαλλιών να γίνει στο αραιό midscalp. Τα πλεονεκτήματα είναι πως αποφεύγεται η «αιφνίδια» εμφάνιση μαλλιών στο πλέον εμφανές σημείο που είναι το hairline, τα νέα μαλλιά μπορούν να χτενιστούν προς τα εμπρός και να καλύψουν το πιο αραιό hairline, ενώ σε πρόσωπο-με-πρόσωπο συνάντηση και η πρόσθια περιοχή θα δείχνει πιο πυκνή, καθότι θα έχει ως «φόντο» το πυκνό midscalp. Η μετέπειτα μεταμόσχευσης μαλλιών στην πρόσθια περιοχή και η δημιουργία hairline θα δείχνει πιο ομαλή με αυτή τη στρατηγική.

Μεταμόσχευση στο midscalp: Κατανομή μοσχευμάτων

Καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι κοιτάζουν κάποιο άλλο άτομο είτε ευθέως είτε σε γωνία 45-60°, η συνολική εικόνα της πυκνότητας και της κάλυψης καθορίζεται από την πρόσθια περιοχή. Καθότι το hairline έχει βάθος μόλις 2-3cm, δεν αρκεί για να προσδώσει μια εικόνα κάλυψης στην πρόσθια περιοχή αν δεν συνεπικουρείται ταυτόχρονα από μια περιοχή υψηλής πυκνότητας πίσω από αυτό. Επειδή τα μοσχεύματα είναι πεπερασμένα σε αριθμό, η δημιουργία υψηλής πυκνότητας σε ένα σημείο θα στερήσει πυκνότητα από κάποιο άλλο. Από την άλλη, μια ενιαία πυκνότητα θα άφηνε ολόκληρη την επιφάνεια ημιτελή, καθότι θα υπήρχε μεν κάλυψη επιφάνειας, αλλά όχι ικανοποιητική «αισθητική κάλυψη».

Ειδικότερα, όταν ένας ασθενής σταδίου VI υποβάλλεται σε μεταμόσχευση μαλλιών, τουλάχιστον 4.000 FUs είναι απαραίτητα για να καλύψουν το hairline, την πρόσθια περιοχή και το midscalp με μέση πυκνότητα 20FUs/cm2 (4.000 FUs=8.000 τριχοθυλάκια-τρίχες σε επιφάνεια 200cm2), αφήνοντας την κορυφή άδεια. Αν η κατανομή αυτή ήταν ενιαία θα είχε ως αποτέλεσμα μια πυκνότητα 0,25 τρίχες/mm2 ή απλούστερα μόλις το 50% της απαιτούμενης πυκνότητας που είναι περίπου 0,5 τριχοθυλάκια/mm2 προκειμένου να δοθεί εικόνα φυσιολογικής πυκνότητας. Αν, όμως, τα 1.500 FUs τοποθετηθούν σε μια επιφάνεια 60cm2 (hairline και frontal forelock) η πυκνότητα στην περιοχή αυτή θα είναι 0,5τριχοθυλάκια/mm2 (100% της ιδανικής πυκνότητας) και θα παραμένουν 2500 FUs για τοποθέτηση στην υπόλοιπη επιφάνεια 150cm2, που αποδίδουν πυκνότητα 0,3 τριχοθυλάκια/mm2 ή 60% της απαιτούμενης πυκνότητας.

Τα μαλλιά των πρόσθιων περιοχών με υψηλή πυκνότητα χτενίζονται προς τα πίσω, πάνω στα πιο οπίσθια και αραιότερα μαλλιά και η συνολική εικόνα είναι ομοιόμορφα πυκνή. Η κατανομή αυτή ονομάζεται «forward weighting». Μια άλλη μέθοδος που χρησιμοποιείται κυρίως σε ασθενείς με τριχόπτωση είναι το λεγόμενο «side weighting», δηλαδή η τοποθέτηση των μοσχευμάτων με διαφορετικές πυκνότητες, σταδιακά μειούμενες με κατεύθυνση προσθιο- οπίσθια και πλάγια, με τέτοιο τρόπο ώστε με κατάλληλο χτένισμα να δημιουργείται η εικόνα της πλήρους κάλυψης. Όπως φαίνεται στις παραπάνω εικόνες, η υψηλή πυκνότητα, η χρήση μονότριχων FUs στις σκούρες περιοχές και η εμφύτευση αραιότερων πολύτριχων μοσχευμάτων πίσω από αυτές (ανοιχτόχρωμες περιοχές) μπορεί να δώσει μια εικόνα «βαθμίδων», η οποία, όμως, εξαλείφεται με το κατάλληλο χτένισμα, δηλαδή την επικάλυψη των αραιότερων περιοχών με μαλλιά από τις πυκνότερες.

Στην απόφαση της πλευράς που θα τοποθετηθεί η πυκνότερη ζώνη πρέπει μεν να λαμβάνονται υπόψη οι προτιμήσεις του ασθενούς, αλλά είναι γενικά προτιμότερο η ζώνη αυτή να είναι στην αριστερή πλευρά και τα μαλλιά να χτενίζονται προς τα δεξιά και πίσω.

Οι περισσότεροι άνδρες χωρίς τριχόπτωση διαλέγουν να χτενίζουν τα μαλλιά τους με τον παραπάνω τρόπο, οπότε η αντιγραφή αυτής της τεχνικής μετά τη μεταμόσχευση μαλλιών δεν θα τραβήξει την προσοχή, αντίθετα με το αντίστροφο χτένισμα από δεξιά προς αριστερά. Η τεχνική «hockey stick» εφαρμόζεται σε ασθενείς στους οποίους η δότρια περιοχή είναι στα όρια της εξάντλησης από μοσχεύματα. Καλύπτεται η εμπρόσθια και η πλάγια περιοχή με όσο το δυνατό μεγαλύτερη πυκνότητα και στο υπόλοιπο τριχωτό μεταμοσχεύονται αραιά μοσχεύματα που παίζουν το ρόλο «άγκυρας» για να κρατούν τα μπροστινά μαλλιά, όταν αυτά χτενίζονται προς τα πίσω.

Σύνοψη

Η μεταμόσχευση στο midscalp είναι αναγκαία τόσο για την ολοκληρωμένη κάλυψη όσο και για την «υποστήριξη» του hairline, αφού θα ενισχύσει τα αποτελέσματα μεταμόσχευσης μαλλιών και την αίσθηση πυκνότητας, δρώντας ως «φόντο» (background) για την πρόσθια περιοχή. Ένα πυκνό hairline και ένα έξυπνα σχεδιασμένο midscalp με «καλλιτεχνική» κατανομή μοσχευμάτων θα δώσουν μια πλήρη εικόνα κάλυψης και αν τα μαλλιά είναι και μακριά, θα φτάσει να καλύψει και την κορυφή. Καλέστε μας σήμερα σχετικά με το κόστος μεταμόσχευσης μαλλιών, θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε.

abhrs-anastasakis-greece
fellow-members-ishrs-anastasakis
ishrs-member-anastasakis
elamat-anastasakis-president
medical-beauty-awards-anastasakis-platinum
medical-beauty-awards-gold-brand-anastasakis
medical-beauty-awards-gold-anastasakis
medical-beauty-awards-silver-anastasakis
influencer-awards-influencer-doctor-anastasakis
Screenshot 2022-01-07 at 10.05.17
ishrs india 2023