Υψηλό ποσοστό επιτυχίας από την μεταμόσχευση Μαλλιών