μικροβιολογική εξέταση πριν από μεταμόσχευση μαλλιών