Η ομάδα μας - ιατρική ομάδα - Anastasakis Hair Clinic