εξέταση ουλές πριν από μεταμόσχευση μαλλιών σε ασθενή