εξέταση πυκνότητας της δότριας περιοχής - αποτελέσματα θεραπείας