εξέταση περιοχής μετά από μεταμόσχευση μαλλιών FUT