Πώς σχεδιάζουμε τη μεταμόσχευση μαλλιών για το πιο φυσικό αποτέλεσμα

Λήπτρια Περιοχή: Βασικές Έννοιες

Η λήπτρια περιοχή είναι για τον ασθενή η σημαντικότερη και η μοναδική του προτεραιότητα είναι να έχει πυκνό και φυσικό αποτέλεσμα. Η εξασφάλιση όσο το δυνατόν υψηλότερης επιβίωσης και φυσικότερου αποτελέσματος στη λήπτρια περιοχή είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων που θα αναλυθούν συνολικά και κάποιες φορές ξεχωριστά σε παρακάτω ενότητες. Οι παράγοντες αυτοί είναι οι εξής:

  • Περιοχή προς κάλυψη και εύρος της περιοχής
  • Αριθμός διαθέσιμων μοσχευμάτων
  • «Ποιότητα» των μοσχευμάτων
  • «Ποιότητα» της λήπτριας περιοχής
  • Πυκνότητα-στόχος
  • Ηλικία του ασθενούς και πρόβλεψη για την εξέλιξη της τριχόπτωσης στον ασθενή
  • Χειρουργική δεινότητα και αισθητική αντίληψη του χειρουργού
  • Επιθυμίες και προσδοκίες του ασθενούς.

λήπτρια περιοχή

Κατά την μεταμόσχευση μαλλιών ουσιαστικά εκτελείται η μεταφορά FUs από τη δότρια περιοχή σε κάποια άλλη περιοχή του τριχωτού, που πάντοτε είναι ορμονο-εξαρτώμενη, εκτός των περιπτώσεων που η μεταμόσχευση μαλλιών καλείται να αντιμετωπίσει περιστατικά εκτός της τριχόπτωσης. Για λόγους συστηματοποίησης και χειρουργικού στρατηγικού σχεδιασμού (surgical planning), το σύνολο της ορμονο-εξαρτώμενης περιοχής του τριχωτού, χωρίζεται σε 4 βασικές χειρουργικές ζώνες.

Ορισμός των τεσσάρων βασικών χειρουργικών ζωνών στη μεταμόσχευση μαλλιών

Πρόσθια περιοχή

Εκτείνεται (πρόσθια) από το hairline μέχρι (οπίσθια) μια νοητή γραμμή που διασχίζει το τριχωτό από τον ένα ωτικό τράγο στον άλλο. Η νοητή αυτή γραμμή είναι κυρτή προς τα εμπρός, ώστε αν όλη η πρόσθια περιοχή υποβληθεί σε μεταμόσχευση τριχοθυλακίων και «αδειάσουν» οι περιοχές πίσω από αυτή, η εικόνα από το πλάι να είναι πιο φυσική σε σύγκριση με μια ευθεία γραμμή στο οπίσθιο όριο. Τα πλαϊνά όρια είναι οι μετωπο-κροταφικές γωνίες και το πρόσθιο τμήμα της κροταφο-βρεγματικής περιοχής.

Μέσο τριχωτού (midscalp)

Είναι η κύρια οριζόντια επιφάνεια του τριχωτού και βρίσκεται ακριβώς πίσω από την πρόσθια περιοχή. Τα πλαϊνά όρια είναι η κροταφο-βρεγματική τριχοφυΐα, ενώ το οπίσθιο όριο είναι το «μεταβατικό σημείο της κορυφής» (vertex transition point) που αντιστοιχεί στο σημείο της μέσης γραμμής στο οποίο αρχίζει η μετάβαση από την οριζόντια επιφάνεια του midscalp, στην κάθετη επιφάνεια της κορυφής. Το vertex transition point είναι το σημείο που οριοθετείται η μεταμόσχευση μαλλιών σε άτομα με στάδιο VI-VII και ο ασθενής συνεχίζει να δείχνει με πλήρη κάλυψη όταν κανείς τον κοιτάει από εμπρός ή εμπροσθιοπλάγια. Το οπίσθιο χειρουργικό όριο του midscalp είναι και αυτό κυρτό, για λόγους φυσικότητας.

Κορυφή (vertex)

Η κορυφή (vertex) ή κορώνα (crown) αποτελεί συνήθως το πιο υψηλό σημείο του κρανίου με το κεφάλι σκυμμένο. Στην μεταμόσχσευση μαλλιών, vertex ονομάζεται το οπίσθιο τμήμα του αλωπεκικού τριχωτού που εκτείνεται από το κοίλο οπίσθιο όριο του midscalp μέχρι την αρχή της μόνιμης ινιακής τριχοφυΐας. Το vertex είναι στρογγυλό ή ελλειπτικό σε σχήμα και το πρόσθιο όριό του πρέπει να είναι ίδιο σχήμα και μέγεθος με το οπίσθιο (mirror image), ενώ σπανίως έχει σχήμα κλεψύδρας.

Περιοχές προοδευτικής τριχόπτωσης

Είναι ζώνες περιφερικές και στις 3 ανωτέρω ζώνες που περιλαμβάνουν εκ πρώτης όψεως υγιή τελικά τριχοθυλάκια. Πιο επισταμένη εξέταση, ειδικότερα με βρεγμένα μαλλιά, θα δώσει πιο σαφή όρια της μελλοντικής επέκτασης της τριχόπτωσης ενώ απαραίτητη είναι και η απεικόνιση ων περιοχών αυτών με ψηφιακό μικροσκόπιο Proscope® HR2.

Εμβαδόν των τεσσάρων βασικών χειρουργικών ζωνών στη μεταμόσχευση μαλλιών

Για τη χάραξη της σωστής στρατηγικής των επεμβάσεων μεταμόσχευσης μαλλιών, απαραίτητη είναι η γνώση της επιφάνειας της κάθε περιοχής. Το εμβαδόν της κάθε περιοχής δεν είναι απλό στον υπολογισμό διότι δεν υπολογίζεται με κάποιο σταθερό Γεωμετρικό τύπο, όπως π.χ. το εμβαδόν του τετραγώνου ή του κύκλου. Επίσης διαφέρει ανάλογα με τις ανθρωπομετρικές διαστάσεις και κυρίως με τις ανάγκες του ασθενούς.

Με εξαίρεση το hairline που είναι σχετικά σταθερό σε μήκος και πλάτος, όλες οι άλλες περιοχές διαφέρουν σε εμβαδόν ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς σε μοσχεύματα, αφού συχνά εμφανίζουν ικανοποιητική τριχοφυΐα σε διάσπαρτα σημεία τους.

Εντούτοις, είναι απαραίτητο να γνωρίζει κανείς το εύρος του εμβαδού της κάθε περιοχής και να προσαρμόζει τους υπολογιμούς του ανάλογα με το περιστατικό. Τέλος, εξαιρετικής σημασίας τόσο για την επίτευξη κάλυψης όσο και για τη φυσικότητα της λήπτριας περιοχής είναι η γνώση της γωνίας και της φοράς των τριχών σε κάθε μία από τις 4 βασικές χειρουργικές περιοχές. Στις επόμενες ενότητες θα αναφερθούμε ξεχωριστά σε κάθε χειρουργική ζώνη, καθώς η κάθε ζώνη απαιτεί γνώση των διαφορετικών τεχνικών λεπτομερειών και των guidelines σε κάθε βήμα της μεταμόσχευσης μαλλιών! Πριν όμως αναλυθούν οι διαφορετικές τεχνικές λεπτομέρειες κάθε χειρουργικής ζώνης, πρέπει να αναλυθούν τα κοινά τεχνικά σημεία όλων των ζωνών:

  • Το χειρουργικό τραύμα στη λήπτρια περιοχή
  •  Η τοποθέτηση των μοσχευμάτων στη λήπτρια περιοχή

Σύνοψη: Λήπτρια περιοχή & Ζώνες Μεταμόσχευσης Τριχοθυλακίων

Το φυσικό και πυκνό αποτέλεσμα στη λήπτρια περιοχή είναι σημαντική προτεραιότητα για κάθε ασθενή. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, σκόπιμη κρίνεται τόσο η αποτελεσματική δράση σε κάθε ζώνη μεταμόσχευσης, όσο και η κατηγοριοποίησή τους. Έτσι, στην Anastasakis Hair Clinic, επιτυγχάνουμε το απόλυτα ικανοποιητικό αποτέλεσμα, που επιθυμεί ο ασθενής.

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Αναστασάκης

abhrs-anastasakis-greece
fellow-members-ishrs-anastasakis
ishrs-member-anastasakis
elamat-anastasakis-president
medical-beauty-awards-anastasakis-platinum
medical-beauty-awards-gold-brand-anastasakis
medical-beauty-awards-gold-anastasakis
medical-beauty-awards-silver-anastasakis
influencer-awards-influencer-doctor-anastasakis
Screenshot 2022-01-07 at 10.05.17
ishrs india 2023