κλινική εξέταση - μικροβιολογικό εργαστήριο - Anastasakis Hair Clinic