Πρόγραμμα “Αποκατάσταση”

 

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Anastasakis Hair Clinic εγακινίασε το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς για τη μεταμόσχευση μαλλιών, «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ», τον Ιούνιο του 2018. Το πρόγραμμα – προσφορά μεταμόσχευσης μαλλιών, απεθυνόταν σε όλους όσους είχαν υποβληθεί σε μία τουλάχιστον επέμβαση μαλλιών και το αποτέλεσμα τους έχριζε επεμβατικής επιδιόρθωσης με βάση τις αρχές της σύγχρονης Μεταμόσχευσης Μαλλιών. Οι ασθενείς που επιλέχθηκαν για το πρόγραμμα “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ” έκαναν τη μεταμόσχευση μαλλιών τους με τον Dr. Κωνσταντίνο Αναστασάκη και τη νοσηλευτική ομάδα της Anastasakis Hair Clinic ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.

Το πρόγραμμα “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ” ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2019 με μεγάλη επιτυχία. Περισσότερα από 1000 άτομα δήλωσαν συνολικά συμμετοχή, 480 από αυτά πέρασαν στο στάδιο της αξιολόγησης και από αυτούς, επιλέχθηκαν τα 28 περιστατικά τα οποία πληρούσαν τα κριτήρια για συμμετοχή στο πρόγραμμα “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ” – είχαν υποβληθεί ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ σε 1 επέμβαση μαλλιών και το αποτέλεσμα τους έχριζε επεμβατικής επιδιόρθωσης με βάση τις αρχές της σύγχρονης Μεταμόσχευσης Μαλλιών.

Πρόγραμμα “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ” – προσφορά μεταμόσχευσης μαλλιών

μεταμοσχευση_μαλλιων_επιδιόρθωση_αναστασακης

Εικ.1: Επιδιόρθωση παλαιότερης μεταμόσχευσης μαλλιών. Η αφύσικη τριγωνική σχεδίαση στο hairline, τα μοσχεύματα “παραταγμένα” σε ευθεία, πολύτριχα χοντρά μοσχεύματα με κακή γωνία τοποθέτησης & αραιή κάλυψη, έδιναν συνολικά μια αφύσικη εικόνα που αποκαταστάθηκε πλήρως (Αρχείο Dr. Αναστασάκη).

Ο ίδιος ο Dr. Aναστασάκης ανέλαβε την πλήρη επιδιόρθωση και αποκατάσταση των 28 συνολικά περιστατικών και η Anastasakis Hair Clinic κάλυψε πλήρως τα έξοδα της νέας επέμβασης και της μετεπεμβατικής παρακολούθησης.

επιδιόρθωση_μεταμόσχευσης _μαλλιων_πριν_μετά

Εικ.2: Χοντρά πολύτριχα μοσχεύματα τοποθετημένα αραιά και σχεδόν κάθετα στην hairline. Κακή σχεδίαση, με τα τριχοθυλάκια τοποθετημένα σε ευθεία να σχηματίζουν τρίγωνο στο κέντρο της hairline. Η επιδιόρθωση αποκατέστησε πλήρως τη φυσικότητα της μπροστινής γραμμής και την πυκνότητα σε όλη την μπροστινή περιοχή (Αρχείο Dr. Αναστασάκη)

Πρόγραμμα “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ” – Video Reviews ασθενών

 

Video Reviews των πρώτων ασθενών που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ” της Anastasakis Hair Clinic και επιδιόρθωσαν παλαιότερες μεταμοσχεύσεις μαλλιών που έχριζαν επεμβατικής επιδιόρθωσης με βάση τις αρχές της σύγχρονης Μεταμόσχευσης Μαλλιών. Δείτε τον Σάκη και τον Βαγγέλη πριν τη μεταμόσχευση μαλλιών τους και 7 μήνες μετά την επέμβαση, στον προκαθορισμένο επανέλεγχο από τον ιατρό, την ιστορία του Σωτήρη για τις 3 προηγούμενες μεταμοσχεύσεις μαλλιών στις οποίες είχε υποβληθεί και τον Βασίλη λίγο πριν τη μεταμόσχευση μαλλιών για αποκατάσταση της κακής εικόνας των μαλλιών του από προηγούμενες επεμβάσεις.