Είναι μόνιμα τα αποτελέσματα μεταμόσχευσης μαλλιών;

Πόσο μόνιμα είναι τα αποτελέσματα της μεταμόσχευσης μαλλιών; Πόσο πρέπει να επηρεάζει την επιλογή σας για τον τάδε ιατρό ή κλινική το ότι σας δίνουν γραπτή εγγύηση μονιμότητας αποτελέσματος; Υπάρχουν παράμετροι που υπονομεύουν τη μονιμότητα της μεταμόσχευσης μαλλιών;

Ένας καλός ιατρός ή μια εξειδικευμένη κλινική εγγυώνται μόνιμα αποτελέσματα μεταμόσχευσης μαλλιών.

H βασική διαδικασία στη μεταμόσχευση μαλλιών είναι η μεταφορά τριχοθυλακίων από την πίσω περιοχή του κεφαλιού –τη δότρια περιοχή – στην λήπτρια περιοχή. Η περιοχή αυτή αποτελείται από εκείνες τις περιοχές στο τριχωτό της κεφαλής που θέλουμε είτε να καλύψουμε, είτε να πυκνώσουμε, ανάλογα με το αν είναι τελείως κενές ή απλά αραιωμένες.
Προκειμένου μια μεταμόσχευση μαλλιών να είναι επιτυχής και να σταματήσει η τριχόπτωση μια για πάντα, πρέπει τα τριχοθυλάκια που συλλέγονται από τη δότρια περιοχή και μεταφέρονται να είναι ορμονο-ανεξάρτητα ώστε να μην αποπέσουν στη λήπτρια περιοχή εξαιτίας της δράσης των ανδρογόνων.

Η επονομαζόμενη ασφαλής δότρια ζώνη (ΑΔΖ) ορίζεται ως η ανατομική περιοχή που περιέχει μόνον ορμονο-ανεξάρτητα τριχοθυλάκια τα οποία δηλαδή δε σμικρύνονται από τη δράση των ανδρογόνων και η ιδιότητα αυτή διατηρείται και μετά τη χειρουργική μεταφορά τους στην ορμονο-ευαίσθητη λήπτρια περιοχή. Μάλιστα αυτά τα χαρακτηριστικά των τριχοθυλακίων της δότριας περιοχής είναι γονιδιακά καθορισμένα, και παραμένουν σταθερά σε όλη μας τη ζωή.

ασφαλής δότρια ζώνη μεταμόσχευσης μαλλιών

Η μονιμότητα του αποτελέσματος της μεταμόσχευσης δεν καθορίζεται από τον γιατρό.

Τα τριχοθυλάκια τα οποία εξάγονται από τη δότρια περιοχή και μεταφέρονται στη λήπτρια, είναι από τη φύση τους προγραμματισμένα να είναι εκεί για πάντα και να παράγουν μαλλιά για πάντα. Άρα στη μεταμόσχευση μαλλιών, τη μονιμότητα του αποτελέσματος την εξασφαλίζει η φύση και όχι ο γιατρός. Οπότε, η εγγύηση, που πολλοί διαφημίζουν, δεν έχει στην πραγματικότητα καμία απολύτως αξία, γιατί δεν είναι κάτι που το «εξασφαλίζουν» εκείνοι με τις ικανότητές τους αλλά τα ίδια σας τα γονίδια!
Υπάρχει όμως κάτι που μπορεί να επηρεάσει τη «μονιμότητα» των μεταμοσχευμένων τριχοθυλακίων;

Υπάρχουν 2 παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα και οι οποίοι εξαρτώνται αποκλειστικά από τις γνώσεις, την εξειδίκευση και την εμπειρία τόσο του ιατρού, όσο και τις ομάδας του.
1.Ασφαλής Δότρια Ζώνη
Ο ιατρός θα πρέπει να είναι σε θέση να υπολογίσει το ασφαλές εύρος της δότριας περιοχής προκειμένου όλες οι τριχοθυλακιακές μονάδες που θα αφαιρεθούν να είναι πράγματι ορμονο-ανεξάρτητες. Δεν είναι όλα τα τριχοθυλάκια τις πίσω περιοχής του κεφαλιού ορμονο-ανεξάρτητα, όπως και το εύρος, το μήκος και η επιφάνεια της δότριας περιοχής δεν είναι ίδια για κάθε ασθενή. Όμως, τα ανατομικά όρια της ΑΔΖ τείνουν να είναι παρόμοια σε κάθε ασθενή και ορίζονται από σαφή οδηγά σημεία, τα οποία ο έμπειρος ιατρός μεταμόσχευσης μαλλιών οφείλει να μπορεί να αναγνωρίσει. Αν συλλέξει τριχοθυλάκια – εκτός της ΑΔΖ- τα οποία επηρεάζονται από τα ανδρογόνα, τότε αυτά όταν μεταφερθούν στη λήπτρια περιοχή θα έχουν την τύχη των υπόλοιπων μαλλιών.
2.Σωστή Εξαγωγή Τριχοθυλακίων
Η σωστή εξαγωγή των μοσχευμάτων στη μέθοδο FUE και η σωστή παρασκευή τους στη μέθοδο FUT είναι ύψιστης σημασίας για την επιβίωσή τους. Η διαδικασία της αφαίρεσης, της παρασκευής, της αποθήκευσης μέχρι την τοποθέτηση, υποβάλλουν το κάθε τριχοθυλάκιο σε τεράστιο μηχανικό και βιοχημικό stress. Μέγιστη προτεραιότητα του χειρουργού μεταμόσχευσης μαλλιών είναι να περιορίσει όσο γίνεται τις ιατρογενείς βλάβες και να επιτύχει ≈100% επιβίωση των μοσχευμάτων που μεταμόσχευσε. Ο συνδυασμός τεχνικών αλλά και διαδικασιών προκείμενου να μειωθεί το βιοχημικό και μηχανικό stress στο οποίο υποβάλλονται τα μοσχεύματα κατά την παρασκευή τους εφαρμόζονται πλέον με επιτυχία και το ποσοστό επιβίωσης έχει φτάσει τι >95-98%.

επιτυχής μεταμόσχευση μαλλιών πριν-μετά αναστασάκης hair clinic

Άρα όσον αφορά την επιβίωση των μοσχευμάτων:
-όταν ο χειρουργός μεταμόσχευσης μαλλιών εκτελεί σωστά την τομή στην FUT ή την εξαγωγή των τριχοθυλακίων στην FUE
-όταν η παρασκευή των μοσχευμάτων και στις 2 τεχνικές – FUE και FUT – γίνεται προσεκτικά και από έμπειρο τεχνικό προσωπικό και
-όταν η τοποθέτηση των μοσχευμάτων γίνεται σύμφωνα με απλούς και σαφείς κανόνες,
τότε το αποτέλεσμα της μεταμόσχευσης μαλλιών είναι σχεδόν πάντα εγγυημένο. Η χειρουργική ομάδα ως σύνολο είναι που επιτρέπει τα άριστα αποτελέσματα της σύγχρονης μεταμόσχευσης μαλλιών και τα μέλη της πρέπει να δουλεύουν πάντοτε με υψηλότατο επίπεδο προσοχής, εστίασης και ενδιαφέροντος.

Η επιβίωση των μοσχευμάτων εξαρτάται από την επιτυχή έκβαση της μεταμόσχευσης.

Αν όλα τα βήματα της μεταμόσχευσης μαλλιών εκτελεστούν σωστά, είναι σίγουρο πως η μεταμόσχευση θα είναι επιτυχημένη όσον αφορά τουλάχιστον τη μονιμότητα του αποτελέσματος. Μην ξεχνάτε ότι τα αποτελέσματα της μεταμόσχευσης μαλλιών είναι για μια ζωή και τα τριχοθυλάκια που μεταφέρονται στη λήπτρια περιοχή, θα παράγουν μαλλιά για πάντα, το οποίο όπως αναφέρθηκε είναι ένα πλεονέκτημα που το παρέχει η φύση. Μπορεί όμως να μετατραπεί σε μειονέκτημα αν δεν είναι σωστή η σχεδίαση και αν δεν γίνουν όλα τα βήματα της μεταμόσχευσης σωστά. Γι αυτό ακριβώς έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ποιον θα εμπιστευθείτε για την μεταμόσχευση σας. Όλα τα βήματα της εμφύτευσης μαλλιών θα πρέπει να εκτελεστούν άψογα, όσον αφορά την στρατηγική, το σχεδιασμό και την τεχνική που θα ακολουθήσει ο ιατρός, γιατί το οποιοδήποτε λάθος κατά τη διαδικασία της εμφύτευσης μαλλιών, πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των τριχοθυλακίων που μεταμοσχεύονται και είναι κάτι που θα το βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη σας.

Χωρίς πλάνο επέμβασης απομακρυνόμαστε από το θεμιτό αποτέλεσμα.

Ένα αποτέλεσμα αφύσικο, με λάθος σχεδιασμό στη λήπτρια περιοχή, με χοντρά πολύτριχα μοσχεύματα, παραταγμένα στη σειρά, που εκφύονται με λάθος κλίση ή είναι εξαιρετικά αραιό αποτέλεσμα θα αναγκαστείτε να το κουβαλάτε για πάντα μαζί σας με μεγάλο ψυχολογικό κόστος. Διαφορετικά θα πρέπει να επενδύσετε και άλλα χρήματα για να το διορθώσετε … και αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Φανταστείτε ένα ζωγράφο που στη μια περίπτωση καλείται να ζωγραφίσει έναν λευκό καμβά και στην άλλη που καλείτε να διορθώσει τη σύλληψη και το δημιούργημα ενός άλλου «ομότεχνου» και πρέπει να βασιστεί πάνω σε ένα σχέδιο το οποίο έχει εμφανείς ατέλειες. Η δυσκολία είναι μεγάλη.
Άρα αυτό το οποίο, έχει αξία για εσάς και θα πρέπει να σας ενδιαφέρει, δεν είναι η μονιμότητα – που σας την εγγυάται η ίδια η φύση – αλλά μία εγγύηση φυσικότητας και πυκνότητας αποτελέσματος. Αυτή την εγγύηση μπορεί να σας τη δώσει μόνο ένας πραγματικά έμπειρος και εξειδικευμένος ιατρός και μια άρτια εκπαιδευμένη ομάδα. Προσοχή λοιπόν ποιον ιατρό θα επιλέξετε για τη μεταμόσχευση μαλλιών σας. Η μεταμόσχευση μαλλιών συνεχώς εξελίσσεται, με νέες τεχνικές, καινούρια εργαλεία και πρωτόκολλα, τα οποία όλοι οι ιατροί θα έπρεπε να γνωρίζουν και να ακολουθούν. Η έλλειψη συνεχούς εκπαίδευσης και εξειδίκευσης των ιατρών και επίσης το γεγονός ότι πλέον πολλές κλινικές για να μειώσουν το κόστος αναθέτουν τις μεταμοσχεύσεις όχι μόνο σε μη εξειδικευμένους ιατρούς, αλλά ακόμα χειρότερα, και σε μη-ιατρούς, είναι πράγματα που διακυβεύουν όχι μόνο τη φυσικότητα μιας μεταμόσχευσης μαλλιών αλλά και τη μονιμότητα.
Κάντε ενδελεχή έρευνα αγοράς και μην παρασύρεστε από προσφορές, ανούσιες εγγυήσεις και μεγάλα λόγια. Επιλέξτε έναν ιατρό που θα σας εμπνεύσει εμπιστοσύνη και θα να νιώσετε ασφάλεια με τις γνώσεις του. Η μεταμόσχευση μαλλιών θα σας ακολουθεί για πάντα και θα πρέπει να είναι διαχρονικά ταιριαστή, στα μοναδικά χαρακτηριστικά του προσώπου σας και στη δική σας φυσιογνωμία. Στην Anastasakis Hair Clinic αντιμετωπίζουμε κάθε ασθενή ξεχωριστά με αφοσίωση, ενδιαφέρον και επαγγελματισμό, προκειμένου το αποτέλεσμά του να είναι απόλυτα ικανοποιητικό για τον ίδιο και απόλυτα φυσικό… γιατί θα το έχει για πάντα!

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την μεταμόσχευση μαλλιών στο Blog μας και δείτε τα αποτελέσματα της μεταμόσχευσης μαλλιών!

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
promo banner