πραγματικό περιστατικό ασθενούς - αποτελέσματα με 5140 FUs