Στην Anastasakis Hair Clinic προσφέρουμε σε όλους τους ασθενείς το πιο πυκνό και φυσικό αποτέλεσμα στη μεταμόσχευση μαλλιών. Το καταφέρνουμε αυτό επειδή εφαρμόζουμε τις πιο εξελιγμένες τεχνικές, χρησιμοποιούμε τα πιο μικροσκοπικά εργαλεία και μεταμοσχεύουμε μόνο τριχοθυλακιακές μονάδες (και όχι… τρίχες) που περιέχουν 1, 2, 3 και 4 τρίχες, όπως ακριβώς είναι στη φυσική δότρια περιοχή σας. Η διαδικασία αυτή είναι δύσκολη και χρονοβόρα για τους ιατρούς μας και την ομάδα τους αλλά έτσι επιτυγχάνεται το καλύτερο αποτέλεσμα μεταμόσχευσης μαλλιών με μεγαλύτερη πυκνότητα, απόλυτη φυσικότητα στο hairline και μέγιστη επιβίωση των μοσχευμάτων.

  • Στην Anastasakis Hair Clinic προτείνουμε και χρησιμοποιούμε κάθε φορά την τεχνική που είναι κατάλληλη για τον κάθε ασθενή (FUT, FUE ή συνδυασμό των δύο) για να επιτύχουμε τη μέγιστη πυκνότητα και απόλυτη φυσικότητα του hairline. Σε πολλά από τα περιστατικά της κλινικής μας συνδυάζονται και οι 2 βασικές τεχνικές μεταμόσχευσης τριχοθυλακίων (FUE και FUT), μαζί, σε μια συνεδρία.
  • Τα αποτελέσματα και οι φωτογραφίες πριν και μετά που παρουσιάζουμε στην Anastasakis Hair Clinic δεν περιορίζονται όμως μόνο σε απλές μεταμοσχεύσεις μαλλιών. Η κλινική μας είναι ένα από τα ελάχιστα κέντρα μεταμόσχευσης μαλλιών στην Ευρώπη που παρουσιάζει αποτελέσματα μεταμόσχευσης μαλλιών με πάνω από 3000 τριχοθυλακιακές μονάδες (megasessions). Στα megasessions μεταμοσχεύουμε έως και 4000 φυσικές τριχοθυλακιακές μονάδες σε μια συνεδρία και στόχος μας είναι να επιτύχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα σε πυκνότητα και κάλυψη στον ασθενή, σε μια μόνο συνεδρία.
  • Στην Anastasakis Hair Clinic μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα που έχουμε επιτύχει σε επιδιορθώσεις παλαιότερων μεταμοσχεύσεων και ουλών από παλαιότερες μεταμοσχεύσεις μαλλιών που έδειχναν τελείως αφύσικες («μαλλιά κούκλας»), μεταμοσχεύσεις μαλλιών και πύκνωση σε γυναίκες, μεταμοσχεύσεις φρυδιών και βλεφαρίδων και αποκατάσταση γενιών.

Δείτε παρακάτω μερικά αποτελέσματα μεταμόσχευσης μαλλιών της κλινικής μας και κανονίστε ένα ραντεβού με τους ιατρούς μας, αν θέλετε και εσείς να έχετε ένα τέτοιο αποτέλεσμα στα μαλλιά σας.

Περιστατικά πριν και μετά την μεταμόσχευση τριχοθυλακίων (φωτογραφίες)

Πατήστε πάνω στη φωτογραφία που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες εικόνες του περιστατικού πριν και μετά την επέμβαση ΜΕΤ.

Αποτέλεσμα με 3200 FUs

Αποτέλεσμα με 3200 FUs

Αποτέλεσμα με 3000 FUs

Αποτέλεσμα με 3000 FUs

Αποτέλεσμα με 2300 FUs

Αποτέλεσμα με 2300 FUs

Αποτέλεσμα με 3500 FUs

Αποτέλεσμα με 3500 FUs

Αποτέλεσμα με 2530 FUs

Αποτέλεσμα με 2530 FUs

Αποτέλεσμα με 3028 FUs

Αποτέλεσμα με 3028 FUs

Αποτέλεσμα με 3000 FUs

Αποτέλεσμα με 3000 FUs

Αποτέλεσμα με 1300 FUs

Αποτέλεσμα με 1300 FUs

Αποτέλεσμα με 3000 FUs

Αποτέλεσμα με 3000 FUs

Αποτέλεσμα με 2000 FUs

Αποτέλεσμα με 2000 FUs

Αποτέλεσμα με 3200 FUs

Αποτέλεσμα με 3200 FUs

Αποτέλεσμα με 2500 FUs

Αποτέλεσμα με 2500 FUs

Αποτέλεσμα με 3200 FUs

Αποτέλεσμα με 3200 FUs

Αποτέλεσμα με 3020 FUs

Αποτέλεσμα με 3020 FUs

Αποτέλεσμα με 3020 FUs

Αποτέλεσμα με 3000 FUs

Αποτέλεσμα με 3000 FUs

Αποτέλεσμα με 3000 FUs

Αποτέλεσμα με 2200 FUs

Αποτέλεσμα με 2200 FUs

Αποτέλεσμα με 2200 FUs

Αποτέλεσμα με 1200 FUs

Αποτέλεσμα με 1200 FUs

Αποτέλεσμα με 1200 FUs

Αποτέλεσμα με 1200 FUs

Αποτέλεσμα με 1200 FUs

Αποτέλεσμα με 1200 FUs

Αποτελέσματα με 1000 FUs

Αποτελέσματα με 1000 FUs

Αποτελέσματα με 1000 FUs

Αποτέλεσμα με FUT 1700 & FUE 800 (Combo)

Αποτέλεσμα με FUT 1700 & FUE 800 (Combo)

Αποτέλεσμα με 3000 FUs

Αποτέλεσμα με 3000 FUs

Αποτέλεσμα με 3000 FUs

Αποτέλεσμα με 2350 FUs

Αποτέλεσμα με 2350 FUs

Αποτέλεσμα με 3280 FUs

Αποτέλεσμα με 3280 FUs

Αποτέλεσμα με 3223 FUs

Αποτέλεσμα με 3223 FUs

Αποτέλεσμα με 3223 FUs

Αποτέλεσμα με 1030 FUs

Αποτέλεσμα με 1030 FUs

Αποτέλεσμα με 2590 FUs

Αποτέλεσμα με 2590 FUs

Αποτέλεσμα με 2590 FUs

Αποτέλεσμα με 3000 FUs

Αποτέλεσμα με 3000 FUs

Αποτέλεσμα με 3000 FUs

Αποτέλεσμα με 3040 FUs

Αποτέλεσμα με 3040 FUs

Αποτέλεσμα με 3040 FUs

Αποτέλεσμα με 1800 FUs

Αποτέλεσμα με 1800 FUs

Αποτέλεσμα με 1800 FUs

Αποτέλεσμα με 3592 FUs

Αποτέλεσμα με 3592 FUs

Αποτέλεσμα με 3592 FUs

Αποτέλεσμα με 3500 FUs

Αποτέλεσμα με 3500 FUs

Αποτέλεσμα με 3500 FUs

Αποτέλεσμα με 3430 FUs

Αποτέλεσμα με 3430 FUs

Αποτέλεσμα με 3430 FUs

Αποτέλεσμα με 3000 FUs

Αποτέλεσμα με 3000 FUs

Αποτέλεσμα με 3000 FUs

Αποτέλεσμα με 2970 FUs

Αποτέλεσμα με 2970 FUs

Αποτέλεσμα με 2970 FUs

Αποτέλεσμα με 2500 FUs

Αποτέλεσμα με 2500 FUs

Αποτέλεσμα με 2500 FUs

Αποτέλεσμα με 3500 FUs

Αποτέλεσμα με 3500 FUs

Αποτέλεσμα με 3500 FUs

Αποτέλεσμα με 2700 FUs

Αποτέλεσμα με 2700 FUs

Αποτέλεσμα με 2500 FUs

Αποτέλεσμα με 2500 FUs

Αποτέλεσμα με 2500 FUs

Αποτέλεσμα με 2350 FUs

Αποτέλεσμα με 2350 FUs

Αποτέλεσμα με 2300 FUs

Αποτέλεσμα με 2300 FUs

Αποτέλεσμα με 2300 FUs

Αποτέλεσμα με 3000 FUs

Αποτέλεσμα με 3000 FUs

Αποτέλεσμα με 3000 FUs

Αποτέλεσμα με 3500 FUs

Αποτέλεσμα με 3500 FUs

Αποτέλεσμα με 3500 FUs

Αποτέλεσμα με 3050 FUs

Αποτέλεσμα με 3050 FUs

Αποτέλεσμα με 3050 FUs

Αποτέλεσμα με 3000 FUs

Αποτέλεσμα με 3000 FUs

Περιστατικό με 3000 FUs

Αποτέλεσμα με 3200 FUs

Αποτέλεσμα με 3200 FUs

Αποτέλεσμα με 3015 FUs – Repair

Αποτέλεσμα με 3015 FUs – Repair

Αποτέλεσμα με 3010 FUs

Αποτέλεσμα με 3010 FUs

Αποτέλεσμα με 3180 FUs

Αποτέλεσμα με 3180 FUs

Αποτέλεσμα με 2597 FUs

Αποτέλεσμα με 2597 FUs

Αποτέλεσμα με 1730 FUs

Αποτέλεσμα με 1730 FUs

Αποτέλεσμα με 3000 FUs

Αποτέλεσμα με 3000 FUs

Αποτέλεσμα με 2354 FUs

Αποτέλεσμα με 2354 FUs

Αποτέλεσμα με 2354 FUs

Αποτέλεσμα με 5650 FUs

Αποτέλεσμα με 5650 FUs

Αποτέλεσμα με 5650 FUs

Αποτέλεσμα με 3300 FUs

Αποτέλεσμα με 3300 FUs

Αποτέλεσμα με 3210 FUs

Αποτέλεσμα με 3210 FUs

Αποτέλεσμα με 3210 FUs

Αποτέλεσμα με 3150 FUs

Αποτέλεσμα με 3150 FUs

Αποτέλεσμα με 3150 FUs

Αποτέλεσμα με 3050 FUs

Αποτέλεσμα με 3050 FUs

Αποτέλεσμα με 3050 FUs

Αποτέλεσμα με 2950 FUs

Αποτέλεσμα με 2950 FUs

Αποτέλεσμα με 2950 FUs

Αποτέλεσμα με 2930 FUs

Αποτέλεσμα με 2930 FUs

Αποτέλεσμα με 2930 FUs

Αποτέλεσμα με 2800 FUs

Αποτέλεσμα με 2800 FUs

Αποτέλεσμα με 2800 FUs

Αποτέλεσμα με 2340 FUs

Αποτέλεσμα με 2340 FUs

Αποτέλεσμα με 2340 FUs

Αποτέλεσμα με 2160 FUs

Αποτέλεσμα με 2160 FUs

Αποτέλεσμα με 2160 FUs

Αποτέλεσμα με 2150 FUs

Αποτέλεσμα με 2150 FUs

Αποτέλεσμα με 2150 FUs

Αποτέλεσμα με 2130 FUs

Αποτέλεσμα με 2130 FUs

Αποτέλεσμα με 2130 FUs

Αποτέλεσμα με 2000 FUs

Αποτέλεσμα με 2000 FUs

Αποτέλεσμα με 2000 FUs

Αποτέλεσμα με 1710 FUs

Αποτέλεσμα με 1710 FUs

Αποτέλεσμα με 1710 FUs

Αποτελέσμα με 1470 FUs

Αποτελέσμα με 1470 FUs

Αποτελέσμα με 1470 FUs

Αποτέλεσμα με 1380 FUs

Αποτέλεσμα με 1380 FUs

Αποτέλεσμα με 1380 FUs - Repair

Αποτέλεσμα με 1324 FUs

Αποτέλεσμα με 1324 FUs

Στάδιο III Vertex

Αποτέλεσμα με 1030 FUs

Αποτέλεσμα με 1030 FUs

Στάδιο ΙΙΙ Vertex

Αποτέλεσμα με 4000 FUs

Αποτέλεσμα με 4000 FUs

Στάδιο VI

Αποτέλεσμα με 3875 FUs

Αποτέλεσμα με 3875 FUs

Στάδιο VI

Αποτέλεσμα με 3810 FUs

Αποτέλεσμα με 3810 FUs

Στάδιο VI

Αποτέλεσμα με 2814 FUs

Αποτέλεσμα με 2814 FUs

Στάδιο VI

Αποτέλεσμα με 2720 FUs

Αποτέλεσμα με 2720 FUs

Στάδιο V

Αποτέλεσμα με 4155 FUs

Αποτέλεσμα με 4155 FUs

Στάδιο IV

Αποτέλεσμα με 3660 FUs

Αποτέλεσμα με 3660 FUs

Στάδιο IV

Αποτέλεσμα με 3646 FUs

Αποτέλεσμα με 3646 FUs

Στάδιο IV

Αποτέλεσμα με 3647 FUs

Αποτέλεσμα με 3647 FUs

Στάδιο IV

Αποτέλεσμα με 3310 FUs

Αποτέλεσμα με 3310 FUs

Στάδιο III

Αποτέλεσμα με 1680 FUs

Αποτέλεσμα με 1680 FUs

Στάδιο III

Δείτε εδώ αν είστε κατάλληλος υποψήφιος για μεταμόσχευση μαλλιών.