Σημαντική ανακοίνωση από την Διεθνή Οργάνωση Χειρουργικής Αποκατάστασης Τριχωτού (ISHRS)

σημαντική ανακοίνωση από την ISHRS για την μεταμόσχευση μαλλιών

Η Διεθνής Οργάνωση Χειρουργικής Αποκατάστασης Τριχωτού (International Society of Hair Restoration Surgery – ISHRS) σε επίσημη ανακοίνωση της, εφιστά την προσοχή του καταναλωτικού κοινού αναφορικά με τον ολοένα και αυξανόμενο αριθμό μη-ιατρών που εκτελούν ιατρικές πράξεις στις επεμβάσεις Μεταμόσχευσης Μαλλιών, θέτοντας έτσι τους ασθενείς σε μεγάλο ρίσκο.

Όλο και περισσότεροι ασθενείς, που έχουν υποβληθεί σε  επεμβάσεις Μεταμόσχευσης Μαλλιών από μη-ιατρούς αναζητούν, πλέον, ιατρούς πιστοποιημένους από την ISHRS προκειμένου να επιδιορθώσουν τα κρίσιμα «λάθη» και τι επιπλοκές αυτών των προηγούμενων επεμβάσεων που έγιναν από μη-ιατρούς ή και από ανεπαρκώς εκπαιδευμένους ιατρούς.

Ανακοίνωση από την ISHRS για τη μεταμόσχευση μαλλιών

Η ISHRS προειδοποιεί πως η ασφάλεια των ασθενών αλλά και το τελικό αποτέλεσμα στην αντιμέτωπη αυτών  των ασθενών τίθενται σε κίνδυνο και προειδοποιεί τους ενδιαφερόμενους για τα παρακάτω:

Ακόμα και οι σύγχρονες τεχνικές Μεταμόσχευσης Μαλλιών, αναφερόμενες και ως ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές Μεταμόσχευσης Μαλλιών απαιτούν χειρουργική εξειδίκευση. Η σύγχρονη Μεταμόσχευση Μαλλιών περιλαμβάνει τόσο την τεχνική FUT (follicular unit transplantation) όσο και την τεχνική FUE (follicular unit excision) για τη συγκομιδή των μοσχευμάτων.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης Μεταμόσχευση Μαλλιών θα χρειαστεί πάντοτε να παρθούν κρίσιμες κλινικές αποφάσεις που απαιτούν Ιατρική γνώση και  κλινική Ιατρική εμπειρία.

Ανακοίνωση από την ISHRS για τις απαιτήσεις στη σύγχρονη μεταμόσχευση μαλλιών

Συγκεκριμένα, ανεξάρτητα από την τεχνική Μεταμόσχευσης Μαλλιών που θα εφαρμοστεί, απαιτούνται να ληφθούν διαγνωστικές αποφάσεις και απαιτείται να γίνουν ολικού πάχους χειρουργικές τομές στο τριχωτό ή στο δέρμα.

Όσον αφορά τη σύγχρονη Μεταμόσχευση Μαλλιών με τριχοθυλακιακές μονάδες (Follicular Unit Hair Transplantation), συγκεκριμένα, εκατοντάδες ή και χιλιάδες μικροσκοπικές τέτοιες τομές θα γίνουν στη δότρια και λήπτρια περιοχή.

Εξίσου κρίσιμη για την ασφάλεια του ασθενούς είναι η απόλυτα ακριβής δοσολογία τοπικών αναισθητικών φαρμάκων που θα λάβει ο ασθενής, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται υπό συνεχή Ιατρική παρακολούθηση ζωτικών λειτουργιών (medical monitoring) καθ’ όλη τη διάρκεια της επέμβασης.

Μόνο οι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και αδειοδοτημένοι ιατροί (και όπου αυτό επιτρέπεται από την Κρατική νομοθεσία, το νόμιμα αδειοδοτημένο νοσηλευτικό προσωπικό, που δρα εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους) είναι οι αποκλειστικά αρμόδιοι να εκτελούν συγκεκριμένα βήματα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Μεταμόσχευση Μαλλιών.

Τα στάδια αυτά είναι:

  1. Προ-επεμβατική διαγνωστική εξέταση και ενημέρωση του ασθενούς
  2. Σχεδιασμός και εκτέλεση της χειρουργικής πράξης της Μεταμόσχευσης Μαλλιών (συμπεριλαμβανομένης της συγκομιδής των τριχοθυλακίων, του σχεδιασμού του hairline και της κατάλληλης προετοιμασίας της λήπτριας περιοχής)
  3. Αντιμετώπιση ιατρικών θεμάτων και πιθανών επιπλοκών ή ανεπιθύμητων ενεργειών.

Οι νόμοι διαφέρουν από χώρα σε χώρα αναφορικά με τις διαδικασίες που μπορεί να εκτελέσει κάποιος μη εξειδικευμένος ιατρός ή ακόμα και κάποιος μη-ιατρός.

Η ISHRS υποστηρίζει πως μόνον ένας πιστοποιημένος Ιατρός με αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στο πεδίο της Μεταμόσχευσης Μαλλιών πρέπει να εκτελεί όλες τις χειρουργικές πράξεις και διαδικασίες (τομές, εκτομές, αφαιρέσεις) των τριχοθυλακίων που αποτελούν μέρος των επεμβάσεων Μεταμόσχευσης Μαλλιών.

Όταν κάποιοι ιατροί διαφημίζουν τα διαπιστευτήριά τους και στη συνέχεια αναθέτουν την επέμβαση σε μη αδειοδοτημένο προσωπικό (μη-Ιατρούς), οι ασθενείς παραπλανούνται και θέτονται άμεσα σε κίνδυνο.

πώς να επιλέξετε γιατρό για τη μεταμόσχευσή σας

Όταν μη αδειοδοτημένο προσωπικό (μη-Ιατροί) εκτελεί επεμβάσεις Μεταμόσχευσης Μαλλιών όπου απαιτούνται υψηλές δεξιότητες, αυξάνεται ο κίνδυνος λανθασμένης διάγνωσης και εκτιμήσεις των αναγκών του ασθενούς ή εκτελούνται λανθασμένες ή και περιττές επεμβάσεις.

Επίσης υπάρχει ο κίνδυνος το μη αδειοδοτημένο προσωπικό (μη-Ιατροί) να μη διαγνώσει πως μια διαταραχή του τριχωτού μπορεί να σχετίζεται με σοβαρότερες υποβόσκουσες ασθένειες. Αν αυτές οι ασθένειες δεν διαγνωστούν έγκαιρα μπορούν να οδηγήσουν σε μείζονα ιατρικά προβλήματα έτσι και ο ασθενής υποβληθεί σε Μεταμόσχευση Μαλλιών.

Μπορείτε να δείτε την επίσημη ανακοίνωση της ISHRS στα Αγγλικά, εδώ.

abhrs-anastasakis-greece
fellow-members-ishrs-anastasakis
ishrs-member-anastasakis
elamat-anastasakis-president
medical-beauty-awards-anastasakis-platinum
medical-beauty-awards-gold-brand-anastasakis
medical-beauty-awards-gold-anastasakis
medical-beauty-awards-silver-anastasakis
influencer-awards-influencer-doctor-anastasakis
Screenshot 2022-01-07 at 10.05.17
ishrs india 2023