Αποτελέσματα με 1408 FUs - πριν την μεταμόσχευση μαλλιών