Αποτελέσματα με 1408 FUs - πριν και μετά την εξέταση