βιβλίο σχετικά με τη μεταμόσχευση μαλλιών και την ανδρογενετική αλωπεκία